XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

19 березня, 1400, ауд. 2415
Голова секції: д.е.н., проф. Мороз О.В.
Заступник голови: к.е.н., доц. Свентух А.О.
Секретар: асистент Вінницький П.А.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри менеджменту та моделювання в економіці у 2007 році та план на 2008 рік.
  Мороз О.В, д.е.н., проф.

 2. Соціально-економічні проблеми сучасного машинобудівного підприємства Вінниччини.
  Хашко Г.Я., голова ЗАТ "Джуринський машинобудівний завод".

 3. Трансформаційні тлумачення концепції соціально-орієнтованої економіки України.
  Небава М.І., к.е.н., проф.

 4. Інституціональні основи розвитку сучасного підприємства.
  Мороз О.В, д.е.н., проф.

 5. Соціоекономічні фактори управління якістю на сучасному підприємстві.
  Ткачук Л.М., к.е.н., доц.

 6. Сільськогосподарське підприємство та державна політика його підтримки в Україні.
  Чалюк П.В., к.е.н., доц.

 7. Основи розвитку сучасного підприємства як складної соціоекономічної системи.
  Свентух А.О., к.е.н., доц.

 8. Моделі поведінки підприємств.
  Карачина Н.П., к.е.н., доц.

 9. Інноваційна модель розвитку підприємств будівельної галузі.
  Несен Л.М., к.т.н., доц.

 10. Організаційні елементи системи фінансової діагностики на підприємстві.
  Сметанюк О.А., к.е.н., ст. викладач

 11. Проблеми ефективності корпоративного управління.
  Швейкіна Л.Я., ст. викладач.

 12. Інституціональний підхід до оцінювання та прогнозування ефективності управління персоналом на сучасному підприємстві.
  Дворніков М.Є., ст. викладач.

 13. Моделювання показників бурякоцукрового комплексу.
  Грабовецький Б.Є., к.е.н., доц.

 14. Проблеми інноваційного розвитку сучасного підприємства.
  Пілявоз Т.М., ст. викладач.

 15. Розвиток орендно-земельних відносин в Україні.
  Чаплигіна О.В., асистент.

 16. Ефективність логістичної концепції постачання сировини.
  Музика О.В., асистент.

 17. До питання забезпечення національної економічної безпеки.
  Бас В.С., асистент.

 18. Управління регіональним економічним розвитком.
  Романець І.В., асистент.

 19. Системи інтегральної безпеки сучасного підприємства.
  Рибачук Н.В., асистент, Польгуль Д.П., асистент.

 20. Теоретичні аспекти врахування впливу ризику управління капіталом.
  Вінницький П.А., асистент.

 21. Санація підприємств бурякопереробного комплексу та методи її вирішення.
  Білоконь Т.М., асистент.

 22. Виробничо-соціальні функції при моделюванні ефективності підприємств олійножирового комплексу.
  Благодир Л.М., аспірант, науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз О.В.

 23. Впровадження термореновації як інноваційної складової сучасних технологій.
  Ратушняк О.Г., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Несен Л.М.

 24. Корпоративний конфлікт як фактор ефективності розвитку машинобудівних підприємств України.
  Лазарчук О.В., аспірант, науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз О.В.

 25. Мотиваційний механізм у системі управління якістю на промислових підприємствах.
  Грабко М.В., аспірант, науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз О.В.

 26. Мотивація праці в сучасному підприємництві.
  Міронова Ю.В., аспірант, науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз О.В.

 27. Регіональний ринок цінних паперів Вінниччини.
  Дідух Б.П., магістрант, науковий керівник – к.е.н., проф. Небава М.І.

 28. Ризик як фактор відтворювального процесу та проблем управління ним.
  Слуцька О.В., магістрант, науковий керівник – к.е.н., доц. Чалюк П.В.

 29. Критерії і показники моделювання економічної поведінки підприємств Вінниччини.
  Ганзієнко Н.І., магістрант, науковий керівник – к.е.н., доц. Карачина Н.П.

 30. Економічне забезпечення створення заповідного ландшафту на території Хмельницького району Вінницької області.
  Редчик І.С., магістрант, науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз О.В.

 31. Управління мотивацією персоналу підприємства.
  Янковий В.В., магістрант, науковий керівник– к.е.н., доц. Карачина Н.П.

 32. Концептуальна модель управління державними видатками в Україні.
  Гріньова І.А., ст.гр. 1МО-07, науковий керівник – асистент . Вінницький П.А.

 33. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств України.
  Шокало О.Ю., ст.гр. 2МО-07, науковий керівник – асистент Вінницький П.А.

 34. Лавиноподібні соціально-економічні процеси.
  Жученко О.В., ст.гр. МЗВ-04, науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз О.В.

 35. Динаміка руху іноземного капіталу в контексті економічного розвитку Вінницької області.
  Микитюк І.Є., ст.гр. 1МЗВ-04, науковий керівник–д.е.н., проф. Мороз О.В.

 36. Фактори, що впливають на становлення фондового ринку України.
  Дерев’янко А.В., ст.гр. 1МЗВ-04, науковий керівник – к.е.н., доц. Чалюк П.В.

 37. Забезпечення економічної безпеки на підприємстві.
  Ратушна В.В., ст.гр. 1МЗВ-04, науковий керівник–к.е.н., доц. Карачина Н.П.

 38. Основні напрямки підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства.
  Вінічук Т.О., ст.гр. 1МЗВ-04, науковий керівник – к.е.н., доц. Ткачук Л.М.

 39. Організаційні структури управління підприємством.
  Гайдей І.П., ст.гр. 1МЗВ-04, науковий керівник –к.е.н., доц. Чалюк П.В.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнМЕЕЕК (за секціями) Пленарне засідання Секція менеджменту та моделювання в економіці Секція фінансів та кредиту Секція інформаційного менеджменту Секція економіки промисловості та організації виробництва Секція хімії та екологічної безпекивань
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет