XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ХІМІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

19 березня, 1415, ауд. 1407
20 березня, 1415, ауд. 1407
Голова секції: д.т.н., проф. Петрук В.Г.
Вчений секретар: к.с-г.н., доц. Бобко О.О.

 1. Підсумків науково-дослідної роботи кафедри ХЕБ у 2007-2008 н.р.
  Петрук В.Г., д.т.н., проф.

 2. Створення чутливих елементів для сенсорів вологості.
  Євсєєва М.В., к.х.н., доц.

 3. Якість продуктів харчування і наше здоров’я.
  Бобко О.О., к.с.-г.н., доц.

 4. Дослідження неоднорідних природних середовищ методами оптичної локації для екологічного моніторингу довкілля.
  Васильківський І.В., к.т.н., доц.

 5. Екстракційний метод утилізації хлорвмісних пестицидів.
  Прокопчук С.П., к.х.н., доц.

 6. Оцінка якості питної води за вмістом сполук нітрогену.
  Гордієнко О.А., ст.викладач.

 7. Напрямки зменшення утворення та утилізації шламів гальванічних відходів.
  Звуздецька Н.С., ст.викладач.

 8. Дослідження параметрів автомобільного пального із оксигеновмісними добавками.
  Турчик П.М., асистент.

 9. Екологічні ризики пов’язані з утилізацією сірковмісних ПП на території України.
  Тхор І.І., асистент.

 10. ІВС спектрополяризаційних досліджень біотканин і гуморальних середовищ.
  Кватернюк С.М., науковий співробітник.

 11. Дослідження оптичних характеристик металевих та плівкових поверхонь.
  Іщенко В.А., аспірант

 12. Вміст важких металів як екологічний показник якості продуктів харчування.
  Гавюк Л. В., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник - ст. викладач Гордієнко О.А.

 13. Еколого-економічна оцінка заходів по фітодезактивації радіоактивно забруднених територій у Вінницькій області.
  Горбаха Т.В., ст.гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Васильківський І.В.

 14. Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом важких металів.
  Гурський О.О., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник - к.х.н., доц. Євсєєва М.В.

 15. Особливості впровадження екологічного маркування в Україні та світі.
  Нагорний Я.В., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник - асистент Турчик П.М.

 16. Якість сировини та готової продукції у спиртовому виробництві.
  Пелішенко С.В., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник - ст. викладач Звуздецька Н.С.

 17. Еколого-економічна оцінка шумозахисних будівельно-акустичних засобів для ВАТ "Гніванський завод спецзалізобетон".
  Перевера Н.С., ст.гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Васильківський І.В.

 18. Вплив розчинників на екстракційну здатність пестицидних препаратів.
  Петрук Р.В., ст.гр. 1ЕКО-05, науковий керівник - к.х.н., доц. Прокопчук С.П.

 19. Екологічні проблеми використання мінеральних добрив.
  Спека Л.В., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник - к.с.-г.н., доц. Бобко О.О.

 20. Фінансово-економічні аспекти утилізації твердих побутових відходів.
  Стискал О.А., ст.гр. ЕКО-03, науковий керівник - д.т.н., проф. Петрук В.Г.

 21. Оцінка техногенного впливу пестицидів Вітавоксу та Полікарбаціну на людину та довкілля.
  Шуткевич Л.П., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник - асистент Тхор І.І.

 22. Аналіз екологічних і економічних аспектів та перспектив розвитку альтернативної енергетики в Україні.
  Коцюбинська С.С., ст.гр. 1ЕКО-05, науковий крівник - д.т.н., проф Петрук В.Г.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнМЕЕЕК (за секціями) Пленарне засідання Секція менеджменту та моделювання в економіці Секція фінансів та кредиту Секція інформаційного менеджменту Секція економіки промисловості та організації виробництва Секція хімії та екологічної безпекивань
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет