XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

19-20 березня, 1430, ауд. 2411
Голова секції: д.т.н., проф. Роїк О.М.
Заступник голови: к.т.н., доц. Азарова А.О.
Секретар: асистент Хохлюк О.Ю.

 1. Прийняття стратегічних рішень за умов невизначеності.
  Роїк О.М., д.т.н., проф.

 2. Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємницькою діяльністю.
  Шакула А.Є., генеральний директор фірми "Інтехсервіс"

 3. Принципи побудови систем підтримки прийняття економічних рішень з використанням апарату нейронних мереж.
  Азарова А.О., к.т.н., доц.

 4. Інтегрована банківська інформаційна система.
  Поплавський А.В., к.т.н., доц.

 5. Мультиагентні системи управління комп'ютерними мережами.
  Хошаба О.М ., к.т.н., доц.

 6. Науково-практичні аспекти впровадження програм "1С" при викладанні економічних дисциплін. Сахно В.М., к.т.н., доц.

 7. Автоматизація управлінських процесів за допомогою інформаційних технологій.
  Яремчук С.С., асистент.

 8. Функціональні процесори обробки сигналів.
  Хохлюк О.Ю., асистент.

 9. Нові підходи до побудови СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства.
  Рузакова О.В., асистент.

 10. Моделювання механізму підвищення ефективності праці на промислових підприємствах.
  Міронова Ю.В., аспірант.

 11. Новітні підходи до формування комплексних цільових програм при побудові СППР зі стратегічного управління підприємством.
  Пігуль О.В. аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Азарова А.О.

 12. Оптимізація функцій належності при побудови СППР з інвестування.
  Бершов Д.М., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Азарова А.О.

 13. Методи, засоби та особливості побудови мультиагентних систем.
  Зінець О.А., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Хошаба О.М.

 14. Методи та засоби захисту інформаційних ресурсів мультиагентних систем для комп'ютерних мереж.
  Лисак Н.В., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Хошаба О.М.

 15. Управління залученим капіталом на підприємстві.
  Кілимник Л. А., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Азарова А.О.

 16. Аналіз сучасних підходів до управління якістю продукції з використанням сучасних інформаційних технологій.
  Гіль О.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Азарова А.О.

 17. Оцінка ефективності інформаційних технологій на підприємстві.
  Чемериська К.В., ст.гр. ІМО-03, науковий керівник-д.т.н., проф. Роїк О.М.

 18. Інформаційні системи інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств.
  Савенко Н.В., ст.гр. ІМО-03, науковий керівник-к.т.н., доц. Хошаба О.М.

 19. Диверсифікація валютного портфелю як засіб підвищення ефективності роботи на валютних ринках.
  Ведецька В.М., ст.гр. ІМО-03, науковий керівник–к.т.н., доц. Хошаба О.М.

 20. Підвищення ефективності рекламної компанії фірми в глобальному середовищі Інтернет.
  Єфімова І.В., ст.гр. ІМО-04, науковий керівник – к.т.н.,доц. Азарова А.О.

 21. Інформатизація маркетингової служби підприємства.
  Потапов О.О., ст.гр. ІМО-04, науковий керівник – асистент Коренна Т.М.

 22. Комп’ютерні засоби управління персоналом на підприємстві.
  Рибко О.В., ст.гр. ІМО-04, науковий керівник–к.т.н., доц. Поплавський А.В.

 23. Шляхи і засоби підвищення ефективності управління фірмою за допомогою сучасних інформаційних технологій.
  Гуменюк О.Д., ст.гр. ІМО-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Поплавський А.В.

 24. Використання глобальної мережі Інтернет у інформаційному секторі менеджменту.
  Гуцуляк В. Е., ст.гр. ІМО-04, науковий керівник – асистент Яремчук С.С.

 25. Дослідження методів комп’ютеризації керування інформаційними ресурсами та їх використання для розробки web-сайту.
  Байдалюк Л.В., ст.гр. ІМО-06, науковий керівник – асистент Коренна Т.М.

 26. Пакети прикладних програм як інструмент менеджменту.
  Бендерс М.О., ст.гр. ІМО-06, науковий керівник – асистент Коренна Т.М.

 27. Інформаційне забезпечення керування підприємством.
  Ковальчук А.О., ст.гр. ІМО-06, науковий керівник–к.т.н., доц. Азарова А.О.

 28. Удосконалення системи документообігу на підприємстві.
  Сторожа А.В., ст.гр. ІМО-06, науковий керівник – к.т.н., доц. Азарова А.О.

 29. Розробка системи електронної комерції на підприємстві.
  Струсевич І.П., ст.гр. ІМО-06, науковий керівник- к.т.н., доц. Азарова А.О.

 30. Організація служби інформаційної безпеки підприємства.
  Петрук Ю.А., ст.гр. ІМО-06, науковий керівник –к.т.н., доц. Азарова А.О.

 31. Аналіз конкурентоспроможності підприємств з використанням сучасних інформаційних засобів.
  Житкевич О.В., ст.гр. ІМО-03, науковий керівник–к.т.н., доц. Азарова А.О.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнМЕЕЕК (за секціями) Пленарне засідання Секція менеджменту та моделювання в економіці Секція фінансів та кредиту Секція інформаційного менеджменту Секція економіки промисловості та організації виробництва Секція хімії та екологічної безпекивань
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет