XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ БІОТЕХНІЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ АПАРАТІВ І СИСТЕМ

20 березня, 1430, ауд. 2247
Голова секції: д.т.н., проф. Злепко С.М.
Заступник голови: к.ф-м.н., доц. Шиян А.А.
Секретар: аспірант Штофель Д.Х.

 1. Підсумки наукової роботи на кафедрі ПМБА за 2007 рік та основні завдання на 2008 рік.
  Злепко С.М., д.т.н., проф.

 2. Основні шляхи вдосконалення і розвитку систем для психофізіологічного тестування персоналу.
  Злепко С.М., д.т.н., проф., Коваль Л.Г., к.т.н., асистент.

 3. Технології побудови СППР: використання психофізіологічних характеристик працівників.
  Шиян А.А., к.ф-м.н., доц.

 4. Функціональна взаємодія людини і вогнепальної зброї.
  Штофель Д.Х., аспірант, Заярний М.Ю., ст.гр. МА-05, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М.

 5. Особливості тестування і відбору кандидатів на керівні посади в силових структурах України.
  Злепко С.М., д.т.н., проф., Гаврілова Н.М., асистент.

 6. Психофізіологічні аспекти створення професійної армії України.
  Петренко В.В., здобувач, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М.

 7. Поняття і природа психоемоційного стресу.
  Бондарчук В.В. аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М.

 8. Принципи побудови систем для дистанційного контролю функціонального стану людини.
  Белзецький Р.С., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М.

 9. Програмний комплекс для обробки бланкових тестових методик.
  Моторний А.П., Костішин С.В., ст.гр. МА-04, науковий керівник – к.т.н., асистент Коваль Л.Г.

 10. Програмна реалізація тесту на визначення носіння і застосування вогнепальної зброї.
  Моторний А.П., Костішин С.В., ст.гр. МА-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М

 11. Особливості побудови професіограм спеціаліста-поліграфолога.
  Злепко С.М., д.т.н., проф., Тимчик С.В., асистент.

 12. Психічна компонента людини. Поняття, структура і застосування в системах психодіагностики.
  Мельников В.В., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М

 13. Біомедичні системи забезпечення життєдіяльності в екстремальних умовах.
  Дудатьєва Н.А., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М.

 14. Класифікація критеріїв оцінки функціонального стану людини.
  Крученюк М.О., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М.

 15. Класифікація сценаріїв в управлінській діяльності при побудові СППР.
  Піхоцька О.М., ст.гр. МА-03, науковий керівник – к.ф-м.н., доц. Шиян А.А.

 16. Аналіз методів і апаратури для тестування і відбору кандидатів на керівні посади.
  Бучка Т.С., ст.гр. МА-04, науковий керівник – асистент Гаврілова Н.М.

 17. Особливості застосування нейромереж при обробці біомедичних зображень.
  Загорулько Л.В. к.т.н., доц.

 18. Ортогональні наближення в обробці біосигналів.
  Данильчук М.М., к.т.н., доц.

 19. Система взаємовідносин керівника і підлеглих.
  Асмолов М.В., ст.гр. МА-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М.

 20. Психологічна сумісність студентів молодших курсів ВНЗ.
  Коменчук Т.М., ст.гр. МА-06, науковий керівник – д.т.н., проф. Злепко С.М.

 21. Сучасний рівень медико-біологічних досліджень композиційних матеріалів на біосумісність.
  Волинець С.І., асистент.

 22. Перспективні провідникові матеріали та їх застосування в біомедичній апаратурі.
  Курілко М.Б., ст.гр. ТК-06, науковий керівник – асистент Волинець С.І.

 23. Перспективні провідникові матеріали та їх застосування в біомедичній апаратурі.
  Попенко О.М., ст.гр. ТК-06, науковий керівник – асистент Волинець С.І.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнРТЗП (за секціями) Пленарне засідання Секція біотехнічних та медичних апаратів і систем Секція негатроніки Секція проектування комп’ютерної апаратури Секція проектування телекомунікаційної апаратури Секція оргтехніки і телекомунікацій Секція радіотехніки
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет