XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ОРГТЕХНІКИ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

21 березня, 1430, ауд. 1412
Голова секції: д.т.н., проф. Кичак В.М.
Заступник голови: к.т.н., доц. Задорожний В.К.
Секретар: інженер Ковтун О.Є.

 1. Підсумки наукової роботи кафедри ТКСТБ за 2007 рік та ії напрямки у 2008 році.
  Кичак В.М., д.т.н., проф.

 2. Синтез дешифратора двійкового коду.
  Кичак В.В., ст.гр. 1ТСМ-06, науковий керівник – д.т.н., проф. Кичак В.М.

 3. Синтез суматорів двійкового коду з частотним представленням інформації.
  Кичак В.В., ст.гр. 1ТСМ-06, науковий керівник – д.т.н., проф. Кичак В.М.

 4. Методи вимірювання параметрів аналого-цифрового обладнання цифрових систем передачі.
  Кичак В.М., д.т.н., проф., Пунченко Н.О., провідний інженер ВАТ "Укртелеком".

 5. Аналіз впливу джитеру тактових сигналів на якість функціонування телекомунікаційних систем.
  Бортник Г.Г., к.т.н., доц., Васильківський М.В., провідний інженер ВАТ "Укртелеком".

 6. Аналого-цифровий перетворювач високочастотних сигналів з коригуванням динамічної похибки.
  Бортник С.Г., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Кичак В.М.

 7. Цифровий кодер сигналів зображення.
  Мінов Л.М., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Бортник Г.Г.

 8. Сучасні технології абонентського доступу.
  Бортник Г.Г., к.т.н., доц., Яблонський В.Ф., директор ВФ ВАТ "Укртелеком", к.т.н.

 9. Методи вимірювання електроакустичних характеристик звукової апаратури.
  Вільчинський А.Л., Постоловський О.С., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Кононов С.П.

 10. Реакція вибірних кіл на сигнали зі змінною частотою.
  Кононов С.П., к.т.н., доц.

 11. Мікропроцесорні засоби дослідження параметрів рідин.
  Городецька О.С., к.т.н., ст. викладач.

 12. Мультиплексування в повністю оптичних мережах.
  Сторожук Ю.В., ст.гр. ТСМ-04, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Городецька О.С.

 13. Синтез цифрових пристроїв з використанням логічних елементів з функціональним надлишком.
  Марценюк І.С., ст.гр. ОТЗ-03, науковий керівник – асистент Стронський В.В.

 14. Синтез елементів трійкової логіки за принципом фазі-логіки.
  Семенова О.О., к.т.н., ст. викладач

 15. Мікроконтролерний частотомір.
  Макогон В.І., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук О.В.

 16. Застосування генераторів псевдовипадкових послідовностей в системах рухомого зв’язку.
  Задорожний В.К., к.т.н., доц.

 17. Методи побудови локальних безпроводових систем передачі даних в стандарті Bluetooth.
  Ольховська А.М., ст.гр. ОТЗ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Задорожний В.К.

 18. Дослідження процесів взаємодії електронного променя з електронорезистами з метою оптимізації режимів виготовлення субмікронних структур.
  Логвиненко В.В., ст. викладач.

 19. Ефекти близькості в електронній літографії і можливості їх компенсації.
  Кіщук О.В., ст.гр. РЗ-05, науковий керівник – ст.викладач Логвиненко В.В.

 20. Закономірності формування прихованих зображень в шарі електронорезиста при електронному експонуванні.
  Вельгус Є.М., ст.гр. ТСМ-05, науковий керівник – ст. викладач Логвиненко В.В.

 21. Структурний синтез фазі-логічного елемента "заборона".
  Войцеховська О.О., здобувач, науковий керівник – д.т.н., проф. Кичак В.М.

 22. Шумова корекція у вимірювачах НЧ шумів.
  Михалевський Д.В., асистент.

 23. Методи масштабно-часового перетворення тривалості радіоімпульсів.
  Горбатюк С.М., к.т.н., доц.

 24. Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування стабілізаторів живлення РЕА.
  Ковцун О.В., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Горбатюк С.М.

 25. Оцінка якості цифрового сигналу в умовах дії завад.
  Белов В.С., здобувач, науковий керівник – д.т.н., проф. Кичак В.М.

 26. Порівняльна характеристика Вейвлет та Фур’є аналізу.
  Стальченко О.О., асистент.

 27. Збільшення якості зображень та видалення шумів.
  Крупський О.В., асистент.

 28. Перспективи розвитку запам’ятовуючих пристроїв на базі аморфних напівпровідників.
  Тарасенко А.А., ст.гр. 1ТСМ-03, науковий керівник – асистент Курилова Н.Г.

 29. Дослідження запам’ятовуючих пристроїв зі змінюваним фазовим станом.
  Курилова Н.Г., асистент.

 30. Спосіб бінаризації машинописного текста.
  Крисак Т.М., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Білинський Й.Й.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет