XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Оргкомітет

 1. Кичак В.М., д.т.н., проф. – голова оргкомітету
 2. Злепко С.М., д.т.н., проф. – заступник голови оргкомітету
 3. Філинюк М.А., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 4. Осадчук О.В., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 5. Барась С.Т., к.т.н., доц. – член оргкомітету
 6. Рудик В.Д., к.т.н., доц. – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція біотехнічних та медичних апаратів і систем
 3. Секція негатроніки
 4. Секція проектування комп’ютерної апаратури
 5. Секція проектування телекомунікаційної апаратури
 6. Секція оргтехніки і телекомунікацій
 7. Секція радіотехніки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнРТЗП

 1. Стандарти стільникових мереж зв'язку
  Герасимлюк В.В., науковий керівник - доц., к.т.н. Мотигін В.В.
  Читати у форматi PDF
 2. Аналіз впливу ємності рк комірки на вихідну частоту транзисторного генератора
  Ходор О.В., науковий керівник - доц., к.т.н. Мотигін В.В.
  Читати у форматi PDF
 3. Програма переведення систем параметрів чотириполюсників
  Іщенко П.А., ст. гр. 2ТК-07, науковий керівник - Огородник К.В.
  Читати у форматi PDF
 4. Функціональна взаємодія людини і вогнепальної зброї
  Штофель Д.Х., Заярний М.Ю., науковий керівник - д.т.н., проф. Злепко С.М.
  Читати у форматi PDF
 5. Метод синтезу дешифратора двійкового коду
  Кичак В. В., Роздобудько С. Г., науковий керівник - д.т.н., проф. Кичак В. М.
  Читати у форматi PDF
 6. Пристрій автоматичної витримки часу на пліс
  Ваховський І.В., Швидюк О.С., науковий керівник - проф., к.т.н. Кофанов В.Л.
  Читати у форматi PDF
 7. Подільники частоти на пліс
  Катагаров Є.В., Вальчук М.В., науковий керівник - проф., к.т.н. Кофанов В.Л.
  Читати у форматi PDF
 8. Коректор амплітудної характеристики телевізійного тракту
  Вільчинський А. Л., науковий керівник - ст. викладач Шутило М. А.
  Читати у форматi PDF
 9. Радіовимірювальні перетворювачі температури на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним опором
  Деундяк М.В., науковий керівник - д.т.н., проф. Осадчук О.В.
  Читати у форматi PDF
 10. Мікроконтролерний аналізатор системи вимірювання концентрації газів
  Алексєєв О.О., науковий керівник - к.т.н. ас. Семенов А.О.
  Читати у форматi PDF
 11. Мікроконтролерний частотомір
  Макогон В.І, науковий керівник - к.т.н., ас. Семенов А.О.
  Читати у форматi PDF

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет