XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ НЕГАТРОНІКИ

21 березня, 1430, ауд. 2245
Голова секції: д.т.н., проф. Філинюк М.А.
Заступник голови: к.т.н., ст. викладач Огородник К.В.
Секретар: аспірант Шведюк А.Г.

 1. Порівняльний аналіз статичних і динамічних негатронів.
  Філинюк М.А., д.т.н., проф.

 2. Критеріальна оцінка ефективності генераторних датчиків.
  Ліщинська Л.Б., к.т.н., доц.

 3. Радіочастотні перетворювачі імітансу на ІПТ структурах.
  Булига І.В., інженер.

 4. Нестандартні системи параметрів чотириполюсників.
  Огородник К.В., к.т.н., ст. викладач.

 5. НВЧ комутатор на основі оптонегатрона.
  Фурса С.Є., к.т.н., асистент.

 6. Помножувачі індуктивності на одноперехідних транзисторах.
  Мірошникова С.В. ст.гр. ТК-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Філинюк М.А.

 7. Транзисторний еквівалент індуктивності на одноперехідному транзисторі.
  Барабан М.В., ст.гр. ТК-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Філинюк М.А.

 8. Розрахунок генераторних пристроїв на комбінованих динамічних негатронах.
  Войцеховська О.В., інженер.

 9. Фізична еквівалентна схема одноперехідного транзистора і метод виміру її параметрів.
  Шведюк А.Г., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Філинюк М.А.

 10. Інформаційні пристрої на L-, C-негатронах.
  Лазарєв О.О., к.т.н., ст. викладач.

 11. Логічні елементи на С-негатронах.
  Басюк Т.В., ст.гр. ЕЗ-04, науковий керівник – к.т.н., ст. викадач Лазарєв О.О.

 12. Аналіз впливу ємності рідиннокристалічної комірки на вихідну частоту транзисторного генератора.
  Ходор О.В., ст.гр. ЕЗ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Мотигін В.В.

 13. Програма переведення систем параметрів чотириполюсників.
  Іщенко П.В., ст.гр. 2ТК-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Огородник К.В.

 14. Оптоелектроний НВЧ вимикач.
  Мельник А.Д., ст.гр. ТК-03, науковий керівник – . к.т.н., асистент. Фурса С.Є.

 15. Моделювання IGBT транзисторів та перспективи їх використання для створення потужного негатронного елемента для силової електроніки.
  Пастушенко О.Л., асистент.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет