XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ

21 березня, 1430, ауд. 2134
Голова секції: к.т.н., доц. Барась С.Т.
Заступник голови: ст. викладач Кравцов Ю.І.
Секретар: ст. лаборант Пелех Є.П.

 1. Мережі абонентського доступу на основі ВОЛЗ.
  Барась С.Т., к.т.н., доц.

 2. Аналіз комп’ютерної мережі як системи масового обслуговування.
  Мотигін В.В., к.т.н., доц.

 3. Дискримінатор різницевого сигналу АФК.
  Кравцов Ю.І., ст. викладач.

 4. Луно-процесори.
  Кравцов І.Ю., ст.гр. ТК-05, науковий керівник – ст. викладач Кравцов Ю.І.

 5. Процесори з переносом заряду.
  Войтенко А.І., ст.гр. ТК-05, науковий керівник – ст. викладач Кравцов Ю.І.

 6. Стандарти стільникових мереж зв’язку.
  Герасимлюк В.В., ст.гр. ТК-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Мотигін В.В.

 7. Аналіз ефективності цифрового підпису.
  Груба Т.О., ст.гр. ТК-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Барась С.Т.

 8. Технології ефективного кодування факсимільної інформації.
  Димніч Т.В., ст.гр. ТК-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Барась С.Т.

 9. Технології стиснення текстової інформації.
  Прокопова О.В., ст.гр. ТК-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Барась С.Т.

 10. Захист інформації в стандарті CDMA.
  Леоненко Ю.А., ст.гр. ТК-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Барась С.Т.

 11. Підвищення точності вимірювання середньоквадратичних значень напруги сигналів.
  Костюк О.А., ст. викладач.

 12. Особливості експериментального дослідження спектрів імпульсно-модульованих коливань.
  Писаренко Б.О., ст.гр. ЕЗ-03, науковий керівник – ст. викладач Костюк О.А.

 13. Система сигналізації з GSM каналом зв’язку.
  Завертаний В.В., ст.гр. ТК-03, науковий керівник – ст. викладач Лободзінська Р.Ф.

 14. Виявлення обману в мобільних мережах за допомогою нейронних технологій.
  Лободзінська Р.Ф., ст. викладач.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнРТЗП (за секціями) Пленарне засідання Секція біотехнічних та медичних апаратів і систем Секція негатроніки Секція проектування комп’ютерної апаратури Секція проектування телекомунікаційної апаратури Секція оргтехніки і телекомунікацій Секція радіотехніки
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет