XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ РАДІОТЕХНІКИ

20 березня, 1430, ауд. 1305
Голова секції: д.т.н., проф. Осадчук О.В.
Заступник голови: к.т.н., проф. Кофанов В.Л.
Секретар: к.т.н., асистент Семенов А.О.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри радіотехніки за 2007 р. та її напрямки у 2008 р.
  Осадчук О.В., зав. каф. РТ, д.т.н., проф.

 2. Агрегатовані вимірювальні засоби.
  Рудик В.Д., к.т.н., доц.

 3. Вбудовані пристрої верифікації вимірювачів інтегруючого типу.
  Деундяк М.В., ст.гр. ОТЗ-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Рудик В.Д.

 4. Дослідження модового складу прямокутного хвилеводу за допомогою феритового зонду.
  Чернига В.В., к.т.н., доц.

 5. Вплив фазових спотворень на параметри параболічної дзеркальної антени.
  Мартинюк Б.М., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Чернига В.В.

 6. Розрахунок напруженості електромагнітного поля в локальних мережах.
  Матола В.М., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Чернига В.В.

 7. Програмний захист інформації в алгоритмах дискретної фільтрації.
  Воловик Ю.М., к.т.н., доц.

 8. Аналіз багатопрошаркової структури провідник - п'єзоелектрик.
  Божко А.П., к.т.н., доц.

 9. Активний смуговий RC-фільтр з рівнохвильовою АЧХ.
  Кравчук Д.М., ст.гр. РЗ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Божко А.П.

 10. Активний загороджуючий RC-фільтр з максимально плоскою АЧХ.
  Чмир І.П., ст.гр. РЗ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Божко А.П.

 11. Розробка вимірювача імпедансу на основі дискретного перетворення Фур'є.
  Гаврілов Д.В., к.т.н., ст. викладач.

 12. Широкодіапазонний високостабільний генератор з цифровим регулюванням частоти.
  Бабенко О.С., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Гаврілов Д.В.

 13. Аналіз систем зв’язку з рухомими об’єктами та перспективи розв'язку.
  Балац М.П., Цимбалюк І.О., ст.гр. ОТЗ-04, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Гаврілов Д.В.

 14. Фазообертачі, пристрої на основі транзисторних структур з від’ємним опором.
  Коваль К.О., асистент.

 15. Малопотужний АМ, ЧМ передавач з кварцевою передачею частоти та автогенератором на логічних елементах.
  Швидюк О.С., Ваховський І.В., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – асистент Коваль К.О.

 16. Дослідження радіотехнічних ланок за допомогою схемотехнічного моделювання в Electronic Worcbanch.
  Слободян І.В., ст.гр. ОТЗ-06, науковий керівник – асистент Коваль К.О.

 17. Особливості впровадження цифрового ефірного телебачення на Україні.
  Шутило М.А., ст. викладач.

 18. Коректор амплітудної характеристики телевізійного тракту.
  Вільчинський А.Л., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – ст. викладач Шутило М.А.

 19. Рекомендації по проектуванню мікроелектронних генераторів електричних коливань на основі транзисторних структур з від'ємним опором.
  Семенов А.О., к.т.н., асистент.

 20. Мікроконтролерний аналізатор системи вимірювання концентрації газів.
  Алексєєв О.О., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – к.т.н., асистент Семенов А.О.

 21. Вимірювальний пристрій з відкритим каналом для визначення концентрації метану на основі оптичного генераторного перетворювача.
  Титянчук С.М., ст.гр. РТ-06, науковий керівник – к.т.н., асистент Семенов А.О.

 22. Модельне дослідження генераторів електричних коливань на основі транзисторних структур з від'ємним опором.
  Панчук Р.А., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – к.т.н., асистент Семенов А.О.

 23. Мікроконтролерний частотомір.
  Макогон В.І., ст.гр. РТ-03, науковий керівник– к.т.н., асистент Семенов А.О.

 24. Фільтри Чебишева у системі ІР-телефонії.
  Баранишин А.О., ст.гр. РЗ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Воловик Ю.М.

 25. Системні характеристики автоматичного радіокомпаса.
  Парфьонов Р.О., ст.гр. ОТЗ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Воловик Ю.М.

 26. Пристрої автоматизованої витримки часу на ПЛІС.
  Ваховський І.В., Швидюк О.С., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – к.т.н., проф. Кофанов В.Л.

 27. Цифрові таймери на ПЛІС.
  Ємельянова О.В., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – к.т.н., проф. Кофанов В.Л.

 28. Розподільники імпульсів і рівнів на ПЛІС.
  Підгурський С.О., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – к.т.н., проф. Кофанов В.Л.

 29. Подільники частоти на ПЛІС.
  Катагаров Є.В., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – к.т.н., проф. Кофанов В.Л.

 30. Лічильники на ПЛІС.
  Вальчук М.В., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – к.т.н., проф. Кофанов В.Л.

 31. Перспективи розвитку сучасної цифрової елементної бази.
  Деундяк М.В., ст.гр. ОТЗ-05, Салямон О.М., Калініна М.В., ст.гр. РТ-05, науковий керівник – к.т.н., проф. Кофанов В.Л.

 32. Радіовимірювальні прилади для визначення параметрів осаджених покриттів.
  Криночкін Р.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук О.В.

 33. Радіовимірювальні перетворювачі температури на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним опором.
  Деундяк М.В., ст.гр. ОТЗ-05, науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук О.В.

 34. Оптичні радіовимірювальні перетворювачі температури.
  Кощук В.Г., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук О.В.

 35. Розробка і дослідження мікропроцесорного частотоміру.
  Сушко І.М., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук О.В.

 36. Радіовимірювальні перетворювачі магнітного поля.
  Притула М.О., інженер, науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук О.В.

 37. Мікроконтролерний вимірювач індуктивності та ємності радіотехнічних кіл.
  Постоловський О.С., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – д.т.н., проф. Осадчук О.В.

 38. Швидкодіючий частотомір на основі мікроконтролера.
  Гурський А.П., асистент.

 39. Багатоканальний частотомір на основі мікроконтролера.
  Титянчук С.М., ст.гр. РТ-06, науковий керівник – асистент Гурський А.П.

 40. Мікропроцесорна система діагностування і контролю концентрації горючих газів у приміщенні.
  Алексєєв О.О., ст.гр. РТ-03, науковий керівник – к.т.н., асистент Семенов А.О.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет