XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

11-14 березня, 1430 ауд. 3203
Голова секції: к.т.н., доц. Мельник О.П.
Заступник голови: к.т.н., доц. Буда А.Г.
Секретар: к.т.н., ст. викладач Козачко О.М.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри інженерної та комп’ютерної графіки у 2007 році.
  Мельник О.П., к.т.н., доц.

 2. Геометричні алгоритми побудови розгорток поверхонь та їх програмна реалізація.
  Цікал І.В., Свєтлов А.В., ст.гр. 2СІ-07, науковий керівник - к.т.н., доц. Мельник О.П.

 3. Візуалізація результатів розв’язання позиційних задач у середовищі КОМПАС-ГРАФІК.
  Бушовський С.О., Бондарчук К.С., ст.гр. 1СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доц. Мельник О.П.

 4. Використання зв’язності як ознаки зображення для задач сегментації та розпізнавання зображень.
  Жирома О.Ю., ст.гр. О-07, науковий керівник – к.т.н., доц. Скорюкова Я.Г.

 5. Класифікація методів сегментації напівтонових зображень.
  Іванов І.А., ст.гр. О-07, науковий керівник – к.т.н., доц. Скорюкова Я.Г.

 6. Метод сегментації напівтонових зображень за ознакою зв’язності.
  Мушинський Т.М., ст.гр. О-07, науковий керівник - к.т.н., доц. Скорюкова Я.Г.

 7. Автоматизована система моделювання поверхонь за методом Кужа.
  Ніколаєв Є.С. ст.гр. 2БС-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Козачко О.М.

 8. Рівні класифікаційних ознак для аналізу зображень.
  Фосталович В.Й., Коберник Р.С., ст.гр. 1ТМ-06, науковий керівник – к.т.н., доц. Буда А.Г.

 9. Комп’ютерна обробка і аналіз плямових зображень.
  Перфілов О.В., ст.гр. 1РТ-07, науковий керівник – к.т.н., доц Кормановський С.І.

 10. Розрахунок та конструювання дахів складної геометричної конфігурації в системі "Archi CAD".
  Шелковенко В.О., ст.гр. 2Б-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Корчевський Б.Б.

 11. Cпособи наявного зображення топографічної поверхні.
  Рудой О.І., ст.гр. 5Бт-07, науковий керівник - асистент Ткаченко О.В.

 12. Огляд сучасних результатів досліджень газових підшипників з дроселювальними щілинами.
  Богданова М.С., ст.гр. 5Е-07, науковий керівник – к.т.н., доц. Шевченко А.В.

 13. Використання 3D-моделювання в дистанційному курсі "Інженерна та комп’ютерна графіка".
  Мельник О.П., к.т.н., доц., Слободянюк О.В., асистент.

 14. Досвід дистанційного викладання курсу "НГ та КГ" для студентів 2-го курсу спеціальності 6.050601.
  Слободянюк О.В., асистент.

 15. Дослідження впливу показників степенімоментних форм при аналізі зображень.
  Буда А.Г., к.т.н., доц.

 16. Графічний аналіз процесу нерівномірної осадки будівель та споруд.
  Корчевський Б.Б., к.т.н., доц.

 17. Дослідження здвоєного підвісу з повздовжними канавками.
  Шевченко А.В., к.т.н., доц.

 18. Оцінка параметричної надійності людино-машинних систем на основі теорії можливості.
  Козачко О.М ., к.т.н., ст. викладач.

 19. Метод покращення результатів сегментації напівтонових зображень.
  Скорюкова Я.Г., к.т.н., доц.

 20. Нові конструкції параметричних генераторів імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібромашин.
  Архипчук М.Р ., к.т.н., ст. викладач.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет