XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МІСТОБУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

19 - березня, 1200, ауд. 3302
20 - березня, 1200, ауд. 3302
Голова секції: д.т.н., проф. Дудар І.Н.
Заступник голови: к.т.н., ст. викладач Швець В.В.
Секретар: асистент Кривенко Л.В.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри містобудування та архітектури у 2007р.
  Дудар І.Н., д.т.н., проф.

 2. Основні напрямки розвитку міського господарства м. Вінниці до 2030 року.
  Уздемір А.А., заступник міського голови.

 3. Перспективи розвитку м. Вінниці згідно з новим генеральним планом.
  Дудар І.Н., д.т.н., проф.

 4. Зміст та впровадження місцевих правил забудови.
  Царенко С.О., кандидат архітектури, нач. управління містобудування та архітектури Вінницької Міської Ради, гол. архітектор.

 5. Особливості проектування житлових груп та громадських утворень.
  Трегубець Е.В., директор Вінницького орендного підприємства "Діпроцивільпромбуд".

 6. Культурно-історична роль і функція архітектурної спадщини.
  Литвинов А.І., кандидат архітектури, доц.

 7. Дослідження режимів гіперпресування дрібнорозмірних бетонних і керамічних виробів.
  Куленко А.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Дудар І.Н.

 8. Удосконалення та підвищення ефективності термосилової технології виробів з використанням хімічних добавок.
  Дмитренко В.Л., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Дудар І.Н.

 9. Аналіз і класифікація хімічних домішок в розчини для кам’яної кладки в особливих умовах.
  Сімйонов В.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Дудар І.Н.

 10. Прогресивні енергозберігаючі технології в будівельному виробництві.
  Загоруй Є.В., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Дудар І.Н.

 11. Методика дослідження температурного поля з врахуванням нестаціонарних коефіцієнтів.
  Риндюк С.В., ст.гр. БМ-05, науковий керівник – д.т.н., проф. Дудар І.Н.

 12. Вплив карбонатної добавки на фізико-механічні властивості малоклінкерного в’яжучого.
  Машницький М.П., магістрант, наукові керівники – доц., к.т.н. Очеретний В.П., асистент Ковальський В.П.

 13. Малі архітектурні форми в садибі подільського народного житла.
  Яркіна І.Ю., Дворницька В.М., ст.гр. 2Б-05, науковий керівник – ст. викладач Смоляк В.В.

 14. Колористика фасадів народного житла Поділля.
  Чорноскутова К.О., Бондар А.В., ст.гр. 2Б-05, науковий керівник – ст. викладач Смоляк В.В.

 15. Відновлення та реконструкція зеленої зони парку "Хімік".
  Гончарова Г.В., ст.гр. БМ-05, науковий керівник – ст. викладач Смоляк О.М.

 16. Дослідження архітектурно-планувальної структури площі привокзальної м. Вінниці.
  Волошина Т.О., ст. гр. БМ-05, науковий керівник – ст.викладач Смоляк О.М.

 17. Використання сучасних технологій, матеріалів та конструкцій при оздобленні інтер’єрів.
  Писаренко Ю.Ю., Репуло К.П., Танасієнко Ю.П., ст.гр. БМ-05, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Швець В.В.

 18. Економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України (на прикладі м. Вінниці).
  Сасюк О.С., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В.

 19. Організація управління підприємствами житлово-комунального госпо-дарства м. Вінниці.
  Максименко Н.О., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В.

 20. Удосконалення організаційно-економічного механізму утримання житлового фонду регіону.
  Хмара В.В., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В.

 21. Регулювання розвитку житлово-комунального господарства м. Вінниці.
  Бондар О.В., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В.

 22. Формування економічного механізму оцінювання міського житлового фонду в ринкових умовах (на прикладі Вінницької області).
  Дончевська І.О., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Прилипко Т.В.

 23. Основні тенденції будівництва готелей.
  Зінченко Н.А., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

 24. Архітектурно-ландшафтна організація зимових садів.
  Нілова Н.М., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

 25. Економічні питання реконструкції міської забудови.
  Крамар М.В., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.

 26. Шумозахисні екрануючі споруди.
  Калюжко Н.Ю., ст.гр. БМ-04, науковий керівник - асистент Кривенко Л.В.

 27. Багаторівневі автотранспортні розв’язки.
  Попович О.Ю., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – асистент Кривенко Л.В.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет