XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА, ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Оргкомітет

 1. Ратушняк Г.С., к.т.н., проф. – голова оргкомітету
 2. Ткаченко С.Й., д.т.н., проф. – заступник голови оргкомітету
 3. Дудар І.Н., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 4. Сердюк В.Р., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 5. Моргун А.С., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 6. Мельник О.П., к.т.н., доц. – член оргкомітету
 7. Христич О.В., к.т.н., доц. – член оргкомітету, секретар.

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція теплогазопостачання
 3. Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики
 4. Секція містобудівництва та архітектури
 5. Секція промислового та цивільного будівництва
 6. Секція інженерної та комп’ютерної графіки
 7. Секція менеджменту в будівництві, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнБТЕГП

 1. Метод сегментації напівтонових зображень за ознакою зв’язаності
  Мушинський Т., науковий керівник - доц., к.т.н. Скорюкова Я.Г.
  Читати у форматi PDF
 2. Комп’ютерна обробка і аналіз плямових зображень
  Перфілов О.В., науковий керівник - доц., к.т.н. Кормановський С.І.
  Читати у форматi PDF
 3. Рівні класифікаційних ознак для аналізу зображень
  Фостолович В.Й., Коберник Р.С., науковий керівник - доц., к.т.н. Буда А.Г.
  Читати у форматi PDF
 4. Геометричні алгоритми побудови розгорток поверхонь та їх програмна реалізація
  Цікал І.В., Сторожев С.О, Свєтлов А.В., науковий керівник - доц., к.т.н. Мельник О.П.
  Читати у форматi PDF
 5. Реконструкція житлових будинків перших масових серій міста Вінниці
  Гаврилюк А.В., науковий керівник - доц., к.т.н. Лялюк О.Г.
  Читати у форматi PDF
 6. Діяльність вінницької торгово-промислової палати як інструмент розвитку підприємництва в регіоні
  Ксенчина І. В., науковий керівник - к.е.н. Сердюк Т. В.
  Читати у форматi PDF
 7. Дослідження задоволеності споживачів якістю житлово-комунальних послуг в м. Вінниці
  Нагорняк Я. М., науковий керівник : доц., к.т.н. Христич О.В.
  Читати у форматi PDF
 8. Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств : Пантелейчук Д.Ю., науковий керівник
  доц., к.т.н. Христич О.В.
  Читати у форматi PDF
 9. Впровадження електроопалення як шлях зменшення витрат природних ресурсів
  Скоробогач Ганна Павлівна, науковий керівник - ст. викл., к.е.н. Заюков І.В.
  Читати у форматi PDF
 10. Вирішення житлової проблеми шляхом реконструкції 5-поверхового житлового фонду
  Ткачук В.В., науковий керівник - викл. к.е.н. Заюков І.В.
  Читати у форматi PDF
 11. Ринок злиття та поглинання в Україні: тенденції сучасного бізнесу
  Тодосієнко І.О., науковий керівник - доцент, к.е.н. Сердюк Т.В.
  Читати у форматi PDF
 12. Дослідження архітектурно-планувальної структури площі привокзальної м. Вінниці
  Волошина Т.О.; науковий керівник - ст. викл. Смоляк О.М.
  Читати у форматi PDF
 13. Відновлення та реконструкція зеленої зони парку «Хімік»
  Гончарова А.В., науковий керівник - ст. викл. Смоляк О.М.
  Читати у форматi PDF
 14. Вдосконалення та підвищення ефективності термосилової технології бетонних виробів з використанням хімічних добавок
  Дмитренко В.Л., науковий керівник - проф., д. т. н. Дудар І.Н.
  Читати у форматi PDF
 15. Формування економічного механізму оцінювання міського житлового фонду в ринкових умовах
  Дончевська І.О., науковий керівник-асист. Прилипко Т.В.
  Читати у форматi PDF
 16. Основні тенденції будівництва готелей
  Зінченко Н.А., науковий керівник - асистент Потапова Т.Е.
  Читати у форматi PDF
 17. Економічні питання реконструкції міської забудови
  Крамар М.В., науковий керівник - асист. Потапова Т.Е.
  Читати у форматi PDF
 18. Удосконалення організаційно економічного механізму утримання житлового фонду регіону (по Україні)
  Максименко Н.О., науковий керівник - асистент Прилипко Т.В.
  Читати у форматi PDF
 19. ’Вплив карбонатної добавки на фізико-механічні властивості малоклінкерного вяжучого
  Машницький М.П., доц.,к.т.н Очеретний В.П., асистент Ковальський В.П.
  Читати у форматi PDF
 20. Архітектурно-ландшафтна організація зимових садів
  Нілова Н.М., науковий керівник - асист. Потапова Т.Е.
  Читати у форматi PDF
 21. Методики дослідження температурного поля з врахуванням нестаціонарних коєфіцієнтів
  Риндюк С.В., науковий керівник - д.т.н. В.В., проф. Дудар І.Н.
  Читати у форматi PDF
 22. Організація управління підприємствами житлово-комунального господарства м. Вінниці
  Сасюк О.С., науковий керівник - асистент Прилипко Т.В.
  Читати у форматi PDF
 23. ’Використання сучасних технологій, матеріалів та конструкцій при оздобленні інтерєрів
  Писаренко Ю.Ю., Репуло К.П., Танасієнко Ю.П., науковий керівник - к.т.н. В.В. Швець
  Читати у форматi PDF
 24. Сучасні високоякісні порошкові бетони нового покоління
  Шпак І.О., науковий керівник - д.т.н., проф. Дудар І.Н.
  Читати у форматi PDF
 25. Анкерне закріплення земляних споруд
  Ляшенко Н. Л., науковий керівник - к. т. н. Ваганов І. І.
  Читати у форматi PDF
 26. Особливості деформування і втрати стійкості кругових сітчастих оболонок покриття з різними радіусами кривизни
  Журба С.О., науковий керівник: доц., к.т.н. Сіянов О.І.
  Читати у форматi PDF
 27. Системи фьоппля (проблеми, орієнтири вирішення, шляхи відродження)
  Кожарін О.С., науковий керівник: доц., к.т.н. Сіянов О.І.
  Читати у форматi PDF
 28. Стан, питання та перспективи світового досвіду висотного будівництва
  Матвійчук В. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Андрухов В. М.
  Читати у форматi PDF
 29. Пружно-пластичний аналіз несучої спроможності сисеми “основа-буронабивна паля” методом граничних елементів
  Тимошенко О. Е., науковий керівник - проф., д.т.н. Моргун А. С.
  Читати у форматi PDF
 30. Використання даних статичного зондування для визначення несучої здатності набивних паль
  Романенко А.В., науковий керівник - доц., к.т.н. Маєвська І.В.
  Читати у форматi PDF
 31. Використання нового структурного модуля в просторових конструкціях
  Стадник С.О., науковий керівник: доц., к.т.н. Сіянов О.І.
  Читати у форматi PDF
 32. Нові технології перекритів у цивільному будівництві
  Стрельцов О.В., науковий керівник - доц.., к.т.н. Маєвська І.В.
  Читати у форматi PDF
 33. Сучасні добавки до бетонів
  Царук К.В., науковий керівник: доцент, к.т.н. Ваганов І.І.
  Читати у форматi PDF
 34. Аналіз тепловтрат в біогазових установках
  Анохіна К.В., науковий керівник: к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.
  Читати у форматi PDF
 35. Установка для утилізації малотоксичних та інших видів відходів
  Бадьора Н. П., науковий керівник: к.т.н., доцент Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 36. Установка для утилізації гумотехнічних виробів промисловості
  Друкована А.О., науковий керівник: к. т. н., доцент Коц І.В.
  Читати у форматi PDF
 37. Особливості теплової обробки сипучих матеріалів у барабанних сушарках
  Заболотна І.П., науковий керівник: к.т.н., доцент Коц І.В.
  Читати у форматi PDF
 38. Шнековий насос з високим коефіцієнтом корисної дії
  Іванов А.О., Наукові керівники: к.т.н., доцент Лісіцин Є.Ф., к.т.н. Шаманський С.Й.
  Читати у форматi PDF
 39. Оцінка якісних та кількісних характеристик лічильників газу
  Ісаєнко С.А., науковий керівник : к.т.н., професор Ратушняк Г.С.
  Читати у форматi PDF
 40. Біпараболічна математична модель процесу теплопровідності
  Коломієць О.М., науковий керівник: к. ф.- м. н., доцент Риндюк В.І.
  Читати у форматi PDF
 41. ’Установки для нагріву маловязких матеріалів в залізничних цистернах
  Любенко О.В., науковий керівник: к.т.н., доцент Коц І.В.
  Читати у форматi PDF
 42. Установка гідродинамічного нагріву рідини
  Надворецька С.М., науковий керівник: к.т.н., доцент Коц І.В.
  Читати у форматi PDF
 43. Ієрархічна класифікація факторів для розробки моделі оцінювання технічного стану системи газопостачання
  Ободянська О.І., науковий керівник: к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.
  Читати у форматi PDF
 44. Розробка сучасних систем теплопостачання висотних житлових будівель
  Овчарук л.с., король а.м., науковий керівник: к.т.н., доцент Коц І.В.
  Читати у форматi PDF
 45. Знезаражування осаду каналізаційних стоків з отриманням біогазу у багатосекційних метантенках
  Почтовенко В.В., Наукові керівники: к. т. н., доц., Лісіцин Є.Ф., к. т. н. Шаманський С.Й.
  Читати у форматi PDF
 46. Методика обстеження промислових підприємств при енергетичному аудиті
  Бендовська Г.М., науковий керівник: к.т.н., доц. Головченко О.М.
  Читати у форматi PDF
 47. Діагностика технологічного процесу біоконверсії на основі нечітких відношень
  Леонова О.В., науковий керівник: к.т.н., доц. Ларюшкін Є.П.
  Читати у форматi PDF
 48. Використання органічних відходів деревини в теплогенераторах
  Міщук Т.О., Гавура К.М., науковий керівник: д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.
  Читати у форматi PDF
 49. Комплексне використання енергоносіїв в теплогенераторі
  Немирівська Ю.С., науковий керівник: д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.
  Читати у форматi PDF
 50. Комплексне використання поновлюваних енергоносіїв і теплоутилізація в системах біогазових установок
  Петращук В.В., Хіміч О.М., науковий керівник: д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.
  Читати у форматi PDF
 51. Застосування САПР «котельні установки» для розрахунку та оптимізації теплових схем промислових підприємств
  Студинський В.В., Козак Е.В. науковий керівник: к.т.н., доц. Головченко О.М.
  Читати у форматi PDF

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет