XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В БУДІВНИЦТВІ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

19-20 березня, 1400, ауд. 3227
Голова секції: д.т.н., проф. Сердюк В.Р.
Заступник голови: к.т.н., доц. Терещенко О.П.
Секретар: к.т.н., доц. Христич О.В.

 1. Попередні підсумки розвитку економіки України в 2007 році.
  Сердюк В.Р., д.т.н., проф.

 2. Основні підсумки діяльності дирекції ФССНВ у Вінницькій області.
  Олійник М.П., начальник управління виконавчої дирекції ФССНВ у Вінницькій області

 3. Водоутримуючі добавки для дрібнозернистих бетонів з місцевої мінеральної сировини.
  Христич О.В., к.т.н., доц.

 4. Дослідження роботи навантажуючих пристроїв випробувальних стендів.
  Дрончак В.О., к.т.н., доц.

 5. Екологізація відходів будівельного виробництва та споживання.
  Лялюк О.Г., к.т.н., доц.

 6. Методика випробувань радіозахисних і радіопоглинаючих властивостей зразків екранів біологічного захисту від ЕМВ.
  Лемешев М.С., к.т.н., ст. викладач.

 7. Дослідження вібраційного гідроприводу пресування ТПВ.
  Березюк О.В., к.т.н., ст. викладач.

 8. Демографічна криза та її вплив на розвиток економіки України.
  Заюков І.В., к.е.н., ст. викладач.

 9. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – нова форма організації роботи в житлово – комунальному господарстві.
  Ровенчак Т.Г., асистент.

 10. Ринок злиття та поглинання в Україні : тенденції сучасного бізнесу.
  Тодосієнко І.О., ст.гр.МБ-04, науковий керівник – к.е.н., доц. Сердюк Т.В.

 11. Сучасний стан зернової галузі України.
  Івчанська О.Л., ст.гр.МБ-04, науковий керівник – доц. Бабур Л.Г.

 12. Вирішення житлової проблеми шляхом реконструкції 5-ти поверхового житлового фонду.
  Ткачук В.В., ст.гр. МБ-04, науковий керівник - к.е.н., ст. викладач Заюков І.В.

 13. Електроопалювання, як шлях зростання ефективності використання енергоресурсів.
  Скоробогач Г.П., ст.гр. МБ-04, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Заюков І.В.

 14. Шляхи зменшення споживання природного газу.
  Петровська О.М., ст.гр. МБ-04, науковий керівник – доц. Бабур Л.Г.

 15. Сучасний стан транспортного забезпечення.
  Беспалова О.М., ст.гр. МБ-04, науковий керівник – доц. Бабур Л.Г.

 16. Діяльність Вінницької ТПП як інструмент розвитку підприємництва в регіоні.
  Ксенчина І.В., ст.гр. МБ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Сердюк В.Р.

 17. Пристрій неприливного контролю безпеки перебування людини в електромагнітному полі промислової частоти.
  Рибак В.В. ст.гр. 2КС -04, науковий керівник – к.т.н., доц. Бондаренко Є.А.

 18. Пристрій діагностики потужних електродвигунів приводу вентиляційного обладнання.
  Головко В.А., ст.гр. ЕСЕ - 03, науковий керівник – к.т.н., доц. Кобилянський О.В.

 19. Деякі аспекти безпеки виконання робіт при зварюванні та монтажу каркасно – решітчастих конструкцій.
  Пляцько О.В., ст.гр. 1 ТВ - 04, науковий керівник – к.т.н., доц. Терещенко О.П.

 20. Математичне моделювання роботи запобіжного клапана.
  Балко О.О., ст.гр. 1 АМ - 04, науковий керівник – к.т.н., доц. Дрончак В.О.

 21. Сукупний вплив електромагнітних випромінювань різного походження на людський організм.
  Вільчинський А.М., ст.гр. РТ - 03, науковий керівник – к.т.н., доц. Томчук М.А.

 22. Сучасні біоризики для життєвих організмів через генетичномодіфіковані форми.
  Яроцький М.Є., ст.гр. 2 ЕСЕ -03, науковий керівник – к.т.н., доц. Томчук М.А.

 23. Управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств.
  Пантелейчук Д.Ю., ст.гр. МБ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Христич О.В.

 24. Дослідження задоволеності споживачів якістю житлово – комунальних послуг в м. Вінниці.
  Нагорняк Я.М., ст.гр. МБ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Христич О.В.

 25. Нетрадиційні джерела енергозабезпечення народного господарства.
  Бурлаченко Ю.М., ст.гр. МБ-03, науковий керівник – д.т.н., проф. Сердюк В.Р.

 26. Дослідження управління якістю на прикладі ВАТ "Барський машинобудівний завод".
  Белецька Н.Г., ст.гр. МБ-03, науковий керівник – д.т.н., проф. Сердюк В.Р.

 27. Методичні засади оцінки інвестиційного потенціалу регіону.
  Білоус Н.В. , ст.гр. МБ-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Сердюк Т.В.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнБТЕГП (за секціями) Пленарне засідання Секція теплогазопостачання Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики Секція містобудівництва та архітектури Секція промислового та цивільного будівництва Секція інженерної та комп’ютерної графіки Секція менеджменту в будівництві, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет