XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

19-20 березня, 1410, ауд. 3234
Голова секції: к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.
Заступник голови: к.т.н., доц. Коц І.В.
Секретар: асистент Колісник О.П.

 1. Підсумки наукової роботи кафедри теплогазопостачання у 2007 році та задачі на 2008 рік.
  Ратушняк Г.С., к.т.н., проф.

 2. Новітні розробки та перспективи розвитку НДЛ гідродинаміки ВНТУ.
  Коц І.В., завідувач і науковий керівник НДЛ гідродинаміки ВНТУ, к.т.н., доц.

 3. Організаційно-технологічне забезпечення енергозбереження в системах газопостачання.
  Слюсаренко Р.П., начальник Калинівського УГГ, Ратушняк Г.С., к.т.н., проф.

 4. Інноваційні енергозберігаючі технології в житловому будівництві.
  Бешинська О.В., зав. відділом Вінницького проектно-конструкторського технологічного інституту, Ратушняк Г.С., к.т.н., проф.

 5. Перспективи застосування вібраційної техніки із гідро- та пневмоімпульсним приводом у гірничій та інших галузях промисловості.
  Коц І.В., к.т.н., доц.

 6. Дроселювання в системах вентиляції.
  Степанковський Р.В., інженер, науковий керівник – к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.

 7. Модернізація систем опалення та гарячого водопостачання гуртожитків ВНТУ.
  Шорікова О.В., ст.гр. ТГ – 03, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І.В.

 8. Удосконалення технології санації підземних металевих трубопроводів.
  Глубокий В.В., магістрант, науковий керівник-к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.

 9. Уточнення коефіцієнтів динамічності в залежності від параметрів транспортних засобів та швидкості руху при проїзді покриття з нерівностями для розробки рекомендацій з забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій нежорстких дорожнього покриття автомобільних доріг України.
  Гамеляк І.П., д.т.н., проф. НТУ, Якименко Я.М., аспірант НТУ, Коц І.В., к.т.н., доц., Березок О.В., к.т.н., ст. викладач.

 10. Моделювання інтелектуальної підтримки організаційно-управлінського рішення в проектах термомодернізації будівель.
  Ратушняк О.Г., аспірант

 11. Методи оцінювання якісних і кількісних характеристик лічильників газу.
  Ісаєнко С.А., ст.гр. ТГ– 05, науковий керівник-к.т.н., проф Ратушняк Г.С.

 12. Прилад тривісного стиснення.
  Волошин О.Б., ст. викладач.

 13. Отримання метану з осадів стічних вод.
  Почтовенко В.В. ст.гр. ТГ- 05, наукові керівники-к.т.н., доц. Лісіцин Є.Ф., к.т.н., ст. викладач Шаманський С.Й.

 14. Інноваційні технології оволодіння робочою професією студентами 2-го курсу.
  Власенко А.М., к.т.н., доц.

 15. Комбінована система тепло- холодопостачання.
  Пономарчук І.А., к.т.н., доц.

 16. Джерела альтернативної енергії.
  Титко О.В., к.т.н., ст. викладач.

 17. Системний аналіз взаємодіючих процесів в механіці суцільного середовища.
  Риндюк В.І., к.ф.-м.н., доц.

 18. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах сільськогосподарського будівництва.
  Ладнюк В.П., ст.гр. ТГ – 03, науковий керівник – асистент Вовк Т.Ю.

 19. Ієрархічна класифікація факторів для розробки моделі оцінювання технічного стану систем газопостачання.
  Ободянська О.І., ст.гр. ТГ – 04, науковий керівник – к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.

 20. Перспективи використання автоклавної обробки будівельних виробів.
  Колісник О.П., асистент.

 21. Нове високоефективне обладнання для виготовлення бітумних емульсій.
  Борисенко А.А., директор ДП НВЦ "Композит", Климчук С.М., заступник директора ДП НВЦ "Композит", Коц І.В., к.т.н., доц.

 22. Вибір та обґрунтування раціональних конструктивних схем віброзбуджувача для розпушування грунту.
  Островський А.Й., асистент ВДАУ.

 23. Технологічні схеми підготовки біогазу до використання.
  Ратушняк Г.С., к.т.н., проф., Джеджула В.В., асистент.

 24. Аналіз теоретичних і експериментальних досліджень імпульсного ущільнення бетонних виробів.
  Сторожук С.Б., генеральний директор ВАТ "Грань"(м. Коростень), Коц І.В. к.т.н., доц.

 25. Особливості систем автоматичного управління тепловими та гідродинамічними процесами.
  Ніколайчук І.І., м.н.с.

 26. Аналіз і синтез нових технологій та конструктивних рішень обладнання для диспергації та механоактивації гетерогенних середовищ.
  Бауман К.В., аспірант

 27. Надійність мембранних насосних агрегатів із гідравлічним приводом.
  Петрусь В.П., аспірант

 28. Системи та програмне забезпечення дистанційного керування технологічними процесами диспергаційних установок.
  Ященко О.О., ст.гр. АМЗ – 05, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І. В.

 29. Установки для гідродинамічного нагріву рідин.
  Надворецька С.Н., ст.гр. ТГ – 04, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І. В.

 30. Моделювання технологічних процесів біогазових реакторів з використанням методів нечіткої логіки.
  Анохіна К.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.

 31. Установки для утилізації гумотехнічних виробів промисловості.
  Друкована A.О., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І.В.

 32. Математичне моделювання сушіння сипучого матеріалу у віброкиплячому стані.
  Насіковський А.Б., аспірант

 33. Особливості теплової обробки сипких матеріалів у барабанних сушарках.
  Заболотна І.П., ст.гр. ТГ – 04, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І.В.

 34. Аналіз роботи клапанного вузла об'ємного насосу для перекачування забруднених рідин.
  Кирилова І.О., ст.гр. ТГ – 05, науковий керівник – асистент Петрусь В.В.

 35. Установки для нагріву малов'язких матеріалів в залізничних цистернах.
  Любенко О.В., ст.гр. ТГ – 04, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І.В.

 36. Заглибні насосні агрегати з гідравлічним приводом для відкачування рідин при ремонті трубопровідних мереж.
  Дмитрієнко Д.С., викладач ВБТ.

 37. Розробка сучасних систем теплопостачання висотних житлових будівель.
  Король А.М., Овчарук Л.С., ст.гр. ТГ – 03, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І. В.

 38. Модель псевдозрідженного шару сипкого матеріалу в процесі сушіння.
  Зубко Л.В., ст.гр. ТГ – 05, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І. В.

 39. Аналіз теплових та гідродинамічних процесів камер для фарбування металевих виробів.
  Хайкова О.В., ст.гр. ТГ – 04, науковий керівник – асистент Колісник О.П.

 40. Установки для утилізації малотоксичних та інших видів відходів.
  Бадьора Н.П., ст.гр. ТГ – 06, науковий керівник – к.т.н., доц. Коц І. В.

 41. Шнековий насос з високим ККД.
  Іванов А.О,. ст.гр. ТГ – 04, наукові керівники - к.т.н., доц. Лісіцин Є.Ф., к.т.н., ст. викладач Шаманський С.Й.

 42. Біпараболічна математична модель процесу теплопровідності.
  Коломієць О.М., ст. гр. 1ТГ-05, науковий керівник – к.ф-м.н., доц. Риндюк В.І.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет