XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

19-20 березня, 1410, ауд. 3231
Голова секції: д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.
Заступник голови: к.т.н., доц. Степанов Д.В.
Секретар: інженер Бабак Н.В.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри теплоенергетики у 2007 році та задачі на 2008 рік.
  Ткаченко С.Й., д.т.н., проф.

 2. Енергозбереження на підприємствах Вінниччини в 2007 р.
  Корженко Є.С., к.т.н., нач. територіального управління державної інспекції з енергозбереження Вінницької області.

 3. Тепломережі у Вінницькому регіоні, еколого-економічні проблеми.
  Ренгач Ю.С., начальник відділу територіального управління державної інспекції з енергозбереження Вінницької області.

 4. Теплогідродинамічні процеси в системах відводу конденсату промислового підприємства.
  Мимрик Л.В., аспірант, науковий керівник - д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.

 5. Комплексне використання енергоносіїв в теплогенераторах.
  Немирівська Ю.С., ст.гр. ТЕ-03, науковий керівник - д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.

 6. Комплексне використання поновлювальних енергоносіїв і теплоутилізація в системах біогазових установок.
  Петращук В.В., Хіміч О.М., ст.гр. ТЕ-03, науковий керівник – д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.

 7. Використання органічних відходів деревини в теплогенераторах.
  Міщук Т.О., Гавура К.М., ст.гр. ТЕ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.

 8. Використання відходів ковбасного цеху для генерації теплової енергії.
  Юзюк А.О., пошукач, науковий керівник – д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.

 9. Утилізація теплоти когенераційної установки в схемі водогрійної котельні.
  Журавльова Л.В., ст.гр. ТЕ-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Степанов Д.В.

 10. Особливості тепломасообміну в теплогенераторах з газогенерацією.
  Боднар Л.А., аспірант, Лисюк І.І., ст.гр. ТЕ-05, науковий керівник к.т.н., доц. Степанов Д.В.

 11. Особливості теплових розрахунків сталевих жаротрубних котлів.
  Степанов Д.В., к.т.н., доц.

 12. Адіабатні двофазні течії в каналах складної конфігурації.
  Степанова Н.Д., к.т.н., ассистент, Мимрик Л.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.

 13. Вплив режимів волочіння на якість поверхні тонких дротів.
  Співак О.Ю., ассистент.

 14. Застосування детандер-генераторних агрегатів в котельнях і на газоперекачувальних станціях.
  Качковська А.А., ст.гр. ТЕ-03, науковий керівник - к.т.н., проф.Чепурний М.М.

 15. ГТУ ТЕЦ з протитисковими паровими турбінами.
  Нікіфорова К.В., пошукач, науковий керівник -к.т.н., проф.Чепурний М.М.

 16. Пікова повітроакумуляторна електростанція.
  Мокін Б.І., академік, д.т.н., Чепурний М.М., к.т.н., проф., Мокін О.Б., к.т.н., доц., Антропова О.А., ст.гр. ТЕ-04.

 17. Оцінка ефективності роботи паротурбінних і газотурбінних ТЕЦ.
  Чепурний М.М., к.т.н., проф.

 18. Нечітка діагностіка систем біоконверсії.
  Леонова О.О., ст.гр. ТЕ-06, науковий керівник- к.т.н., доц. Ларюшкін Є.П.

 19. Методика обстеження промислових підприємств при їх енергетичному аудиті.
  Головченко О.М., к.т.н., доц., Бендовська Г.М., ст.гр. ЕМ-03.

 20. Розробка експертної системи діагностування пароводяних теплообмінників.
  Головченко О.М., к.т.н., доц., Самалюк А.М., ст.гр. ЕМ-05, Юношев О.І., Попович О.М., ст.гр. ЕМ-03.

 21. Розробка програмного забезпечення дистанційного навчання тепло-енергетичних дисциплін та досвід його використання.
  Головченко О.М., к.т.н., доц., Студинський В.В., аспірант.

 22. Застосування САПР "Котельні установки" для розрахунків та оптимізації теплових схем промислових котелень.
  Студинський В.В., аспірант, Козак Л.О., ст.гр. ЕМ-04.

 23. Ефективність парокомпресійних теплових насосів в системах тепло-постачання.
  Остапенко О.П., к.т.н., ст. викладач.

 24. Ефективні методи термостабілізації біогазових установок.
  Резидент, ассистент, науковий керівник - д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет