XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

19-20 березня, 1410, ауд. 3327
Голова секції: д.т.н., проф. Моргун А.С.
Заступник голови: к.т.н., доц. Андрухов В.М.
Секретар: к.т.н., доц. Сіянов О.І.

 1. Моделювання взаємодії системи "споруда-основи" за МГЕ.
  Меть І. М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Моргун А.С.

 2. Прогнозування НДС модельних досліджень СПФ за МГЕ.
  Ніцевич А. В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Моргун А.С.

 3. Особливості розрахунку набивних паль за МГЕ.
  Тимошенко О. Е., ст.гр. 2Б-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Моргун А.С.

 4. Стан питання та перспективи світового досвіду висотного будівництва.
  Матвійчук В. В., ст.гр. 3Б-06, науковий керівник – к.т.н., доц. Андрухов В.М.

 5. Напрямки вдосконалення розрахункових обґрунтувань проектних рішень каркасно-монолітних будівель при числовому моделюванні.
  Андрухов В.М. к.т.н., доц.

 6. Реконструкція мостової споруди через річку Південний Буг по вул. Чорновола в м. Вінниця.
  Войцехівський О.В., к.т.н., доц. Ковальчук І. В., н. с.

 7. Реконструкція складу карбоміну ВАТ Одеський припортовий завод.
  Войцехівський О.В., к.т.н., доц., Пушкін С. О., с.н.с., Олійник І. І., інженер.

 8. Реконструкція будівлі морозильної камери ЗАТ Козятинський птахокомбінат.
  Войцехівський О.В., к.т.н., доц., Олійник І. І., інженер, Петренко П. В., інженер.

 9. Залишковий ресурс залізобетонних балочних елементів.
  Войцехівський О.В., к.т.н., доц., Шайнога О. Р., інженер.

 10. Особливості деформування і втрати стійкості кругових сітчастих оболонок покриття з різними радіусами кривизни.
  Журба С. О., ст.гр. 2Б-04 науковий керівник – к.т.н., доц. Сіянов О.І.

 11. Системи Фьоппля (проблеми, орієнтири вирішення, шляхи відродження).
  Кожарін О. С., ст.гр. 2Б-04 науковий керівник – к.т.н., доц. Сіянов О.І.

 12. Використання нового структурного модуля в просторових конструкціях.
  Стадник С.О., ст.гр. 2Б-04 науковий керівник – к.т.н., доц. Сіянов О.І.

 13. Особливості конструкції та наукові задачі при розрахунку труб залізобетонних безнапірних віброгідропресованих.
  Коберник І.С., ст.гр. 1Б-04 науковий керівник – к.т.н., доц. Байда Д.М.

 14. Конструктивні та технологічні рішення з підсилення ростверків будівель житлового комплексу "Брест-Литовський" в с. Чайки Києво-Святошинського району у зв’язку із збільшенням їх поверховості.
  Романенко А.В., ст.гр. 1Б-03 науковий керівник – к.т.н., доц. Байда Д.М.

 15. Особливості застосування арматурного прокату по ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкції без попереднього напружування.
  Бікс Ю.С., ст.гр. 2Б-04 науковий керівник – к.т.н., доц. Байда Д.М.

 16. Аналіз можливих підходів до врахування роботи ростверку у складі підсиленого пальового фундаменту.
  Блащук Н.В., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Маєвська І.В.

 17. Використання даних статичного зондування для визначення несучої здатності набивних паль.
  Романенко А.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Маєвська І.В.

 18. Моделювання сталебетонного контейнера під дією ударних впливів.
  Попов В.О., к.т.н., ст. викладач

 19. Моделювання сталебетонного контейнера під дією статичних навантажень.
  Попов В.О., к.т.н., ст. викладач

 20. Сучасні добавки до бетонів.
  Царук К.В., ст.гр. 3Б-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Ваганов І.І.

 21. Анкерне закріплення земляних споруд.
  Ляшенко Н.Л., ст.гр. 2Б-05, науковий керівник - к.т.н., доц. Ваганов І.І.

 22. Технічні рішення покриття торгових та виставочних центрів.
  Моспанюк А.С., ст.гр. 1Б-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Попович М.М.

 23. Нові технології зміцнення та ущільнення грунтів.
  Чорноскутова К.О., ст.гр. 2Б-05, науковий керівник - к. т. н., доц. Попович М.М.

 24. Дослідження діаграми деформування бетону із ремонтної суміші Sika MonoTop.
  Приндюк Т.І., аспірант, науковий керівник - к.т.н., доц. Войцехівський О.В.

 25. Поризація керамічної маси для виготовлення пористо-порожнистих керамічних стінових виробів.
  Пішенін І.В., аспірант, науковий керівник- д.т.н., проф. Дудар І.Н.

 26. Вплив залишкового напруженого стану на стійкість стиснутих елементів ферм з парних кутиків.
  Кисіль О.А., аспірант, науковий керівник- д.т.н., с.н.с. Голоднов О.І.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет