XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

12-14 березня, 1430, ауд. 2363
Голова секції: к.філос.н., проф. Буяльська Т.Б.
Заступник голови: к.іст.н., доц. Зінько О.В.
Секретар: викладач Воловодюк С.Ф.

 1. Засоби іронії та сатири в ліриці Василя Стуса.
  Осипенко П.О., ст.гр. 1СІ-07, науковий керівник – к.філос.н., доц. Стрельбицький М.П.

 2. Образ родини і рідних в поезії і в листах Василя Стуса.
  Бондарчук Л.Ю., ст.гр. 4СІ-07, науковий керівник – к.філос.н., доц. Стрельбицький М.П.

 3. Маяковский и Гоголь: традиции и новаторство.
  Харьков М.Г., ст. викладач.

 4. Феномен масової культури.
  Грицанов С.В., ст.гр. 1ПІ-07, науковий керівник – доц. Зінько О.В.

 5. "Володар перснів": міфологія влади.
  Кузнєцов В.Г., ст. викладач

 6. Психологія еміграції в творчості Е.М.Ремарка.
  Кадочнікова І. О., ст.гр. 2ТГ-06, науковий керівник – ст. викладач Кадочнікова Л.О.

 7. Презентація публіцистичних фільмів творчого об’єднання "Плин".
  Філонов Л.В., доц.

 8. Обговорення творчих робіт, представлених на виставці студентських робіт.
  Мишанська Л.Р., методист.

 9. Круглий стіл: "Гуманітарна складова обласного конкурсу з WEB-дизайну".
  Грозна Н.З., ст. викладач.

 10. Про принципи і правила риторичної етики
  Бойко О.А., ст.гр. ЛОТмн-07, науковий керівник викладач Залюбівська О. Б.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет