XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

11 березня, 1430, ауд. 222 ГНК

 1. "Листи до сина" Василя Стуса в контексті заповідальної традиції української культури.
  Стрельбицький М.П., к.філос.н., доц.

 2. Філософська лектура Василя Стуса.
  Теклюк А.І., к.філос.н., доц.

 3. Жанрові та стилістичні особливості поезії Василя Стуса.
  Штофель Д.Х., аспірант, науковий керівник – к.філос.н., доц. Стрельбицький М.П.

 4. Моя родина в контексті репресій.
  Майданюк О.А., ст.гр. 2Е-07, науковий керівник – доц. Філонов Л.В.

 5. Зародження та розвиток фемінізму в світовій літературі. (англ. мова).
  Слободяник Т.М., ст.гр. 1МЗВ-04, науковий керівник – к. пед.н., доц. Прадівлянний М.Г.

 6. Міжнародні інтеграційні процеси.
  Сухоносов О.О., ст.гр. 1КС-04, науковий керівник – к. соц.н., доц. Слободянюк А.В.

 7. Внесок українців в розвиток авіації.
  Граняк В.С, ст.гр. 3Е-07, науковий керівник – к. іст.н., доц. Громова Л.П.

 8. Які лідери потрібні сучасній Україні.
  Поляруш О.С., ст.гр. ІМО-03, науковий керівник – к. філос. н., доц. Мацко Л.А.

 9. Вишиванки, як невід’ємна частина української культури.
  Рожкова Я.В., ст.гр. 2РА-07, науковий керівник – ст. викладач

  Михайлова-Пехан О.М.

 10. Подільські джерела Василя Стуса.
  Лепко Г.В., асистент.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет