XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

12 березня, 1430, ауд. 4407
Голова секції: д.філос.н., проф. Хома О.І.
Заступник голови: к.філос.н., доц. Головашенко І.О.
Секретар: викладач Макаров З.Ю.

 1. Глобальні проблеми сучасності в дзеркалі філософії.
  Слободян І.В., ст.гр. ОТЗ-06, науковий керівник – к.філос.н., доц. Теклюк А.І.

 2. Порівняльний аналіз футурологічних концепцій Е. Тофлера та М. Кайку.
  Малиш В.К., ст.гр. 2ТСМ-06, науковий керівник – к.філос.н., доц. Теклюк А.І.

 3. Філософська лектура Василя Стуса.
  Теклюк А.І., к.філос. н., доц.

 4. Релігія в контексті історії українського народу
  Гончар Л.П. к.філос.н., доц.

 5. Криза сучасного українського православ’я.
  Кухта В.В., ст.гр. ІМО-06, науковий керівник – к.філос.н., доц. Гончар Л.П.

 6. Загальнокультурні передумови філософського скептицизму (на перекладі Д.Юма).
  Борщова І.О., ст.гр. 3АВ-06, науковий керівник – викладач Макаров З.Ю.

 7. Детермінізм філософський і природничо-науковий: проблема демаркації.
  Макаров З.Ю., викладач

 8. Гендерний аспект сучасного українського суспільства.
  Драчук Л.Л., ст.гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к.філос.н., доц. Головашенко І.О.

 9. Філософія Т.Гобса і сучасність.
  Вітюк А.В., ст.гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к.філос.н., доц. Головашенко І.О.

 10. Філософія Миколи Коперника.
  Гутарова А.В., ст.гр. ММ-06, науковий керівник – к.філос.н., доц. Головашенко І.О.

 11. Аристотель – систематизатор класичної філософської спадщини античності.
  Петрук Ю.О., ст.гр. ІМО-06, науковий керівник – к.філос.н., доц. Головашенко І.О.

 12. Особливості релігії багаї.
  Ільченко Я.Є., ст.гр. 1АМ-06, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М.В.

 13. Релігійна ситуація в Україні та нетрадиційні культи.
  Андреєва М.В., ст. викладач

 14. Віровчення, релігійна практика та соціальна орієнтація Товариства свідомості Крішни.
  Максименко Н.О., ст.гр. БМ-04, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М.В.

 15. Мультикультуралізм в сучасній суспільній свідомості: філософська рефлексія.
  Головашенко І.О., к.філос.н., доц.

 16. Розвиток філософії в Україні у ХХ ст.
  Рудзевич А.В., ст.гр. 3МФК-06, науковий керівник – к.філос.н., доц. Головашенко І.О.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет