XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МОВОЗНАВСТВА

12 – 13 березня, 1430, ауд. 2427
Голова секції: д.філол.н., проф. Азарова Л. Є.
Заступник голови: к.філол.н., доц. П’яст Н. Й.
Вчений секретар: викладач Горчинська Л. В.

 1. Підведення підсумків наукової діяльності кафедри мовознавства за 2007 рік.
  Азарова Л. Є. д.філол.н., проф.

 2. Основні наукові напрями комп’ютерної лінгвістики.
  Азарова Л. Є. д.філол.н., проф.

 3. Творчий дар Л. Костенко.
  Прозоровська В.В., ст.гр. 1 ЗІ-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 4. Мовна ситуація в Україні.
  Волинець О.В., ст.гр. 1 ЗІ-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 5. Правозахисна діяльність В.Стуса.
  Ткач А.І., ст.гр. 2ЗІ-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 6. Мовне питання з точки зору програміста.
  Усачов А.С., ст.гр. 2 ЗІ-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 7. І. Котляревський – засновник сучасної української літературної мови (Поема "Енеїда").
  Сінчук А.П., ст.гр. 2 ЗІ-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 8. Діалекти української мови.
  Власюк Р.С., ст.гр. 2ПЗ-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 9. "Поетка вогняних меж" (О. Теліга). Громадянсько-інтимна лірика.
  Колесник В.В., ст.гр. 1 ПЗ-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 10. "Прометей" І. Франка – другий заповіт української літератури
  Бойчук Ю.М., ст.гр. 1 ПЗ-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 11. Роль фразеологізмів у діловому мовленні.
  Троян А.К., ст.гр. 1 ІС-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 12. Мужня муза поета Василя Симоненка.
  Михайлова І.І., ст.гр. 2КС-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 13. Літературна дискусія 1925-1927 рр. (Микола Хвильовий).
  Шабатура М.Ю., ст.гр. 2КС-05, науковий керівник – д.філол.н., проф. Азарова Л.Є.

 14. Гра слів в українській мові (на матеріалах української художньої літератури.
  Лепко Г.В. викладач.

 15. Традиції Китаю.
  Сун Жуї Фей ст.гр. № 4, підготовчий факультет, науковий керівник – викладач Лепко Г.В.

 16. Образна природа семантики кольороназв в українських в українських фразеологізмах.
  Лоєвська С.А., ст.гр. 2МФК-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 17. Сленг і жаргон як джерела поповнення і рушії розвитку мови.
  Книш Ю.С, ст.гр. 2МФК-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 18. Іншомовні фразеологізми в українських перекладах.
  Мариняк І.В., ст.гр. 2МРЗ-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 19. Функціонування слів-термінів іншомовного походження в мовленні економічних спеціальностей.
  Ковальчук В.В., ст.гр. 1 МО-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 20. Морально-психологічна характеристика людини в українській фразеології.
  Шпіта Ю.А., ст.гр. 1 МО-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 21. Стереотипний образ української мови.
  Ваврічена І.С., ст.гр. 1 МО-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 22. Стратегії культурного розлучення.
  Клапатюк Н.О., ст.гр. 1 МО-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 23. Зародження писемності слов’ян.
  Гнатюк О.П., ст.гр. 1 МО-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 24. Народжене сьогоденням (Про зміни в лексиці сучасної української мови).
  Желюк Н.В., ст.гр. 1 МО-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 25. Власне українські особові імена.
  Лобанкіна І.О., ст.гр. 1 МО-05, науковий керівник – к.філол.н., доц. П’яст Н.Й.

 26. Майнові відносини в українських прислів’ях.
  Попадюк Д.М., ст.гр. ЕЗ-05, науковий керівник – ст.викладач Іванець Т.Ю.

 27. Географічні назви в українських прислів’ях.
  Володько А.Ю., ст.гр. ЕЗ-05, науковий керівник – ст.викладач Іванець Т.Ю.

 28. Українські історичні прислів’я.
  Венедиктова О.В., ст.гр. МА-05, науковий керівник – ст.викладач Іванець Т.Ю.

 29. Фразеологізми у діловому спілкуванні інженерів.
  Гладкова А.Л,. ст.гр. 1 ТЕ-05, науковий керівник – доц. Абрамчук О.В.

 30. Історія походження українських прізвищ.
  Риндюк С.В,. ст.гр. БМ-05, науковий керівник – доц. Абрамчук О.В.

 31. Молодіжні соціальні діалекти.
  Танасієнко Ю.П., ст.гр. БМ-05, науковий керівник – доц. Абрамчук О.В.

 32. Соціальні діалекти.
  Мельник Н.І., ст.гр. БМ-05, науковий керівник – доц. Абрамчук О.В.

 33. Молодіжний сленг.
  Писаренко Ю.Ю., ст.гр. БМ-05, науковий керівник – доц. Абрамчук О.В.

 34. Професійний жаргон.
  Пазич А.П., ст.гр. БМ-05, науковий керівник – доц. Абрамчук О.В.

 35. Формування молодіжного сленгу.
  Репуло К.П., ст.гр. БМ-05, науковий керівник – доц. Абрамчук О.В.

 36. Особливості діалектів.
  Іоніна К.Ю., ст.гр. ЕП-05, науковий керівник – ст. викладач Корженко З.П.

 37. Семантика іншомовних компонентів.
  Кухарчук Г.В., викладач.

 38. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення.
  Домбрівський А.В., ст.гр. 2 Т-05, науковий керівник – викладач Кухарчук Г.В.

 39. До проблеми перекладу науково-технічної термінології: проблеми та шляхи їх усунення.
  Слабкий А.В., ст.гр. МВ-05, науковий керівник – викладач Кухарчук Г.В.

 40. Нові слова з міжнародними компонентами у фаховій літературі машинобудівельників.
  Міськов В.П., ст.гр. МВ-05, науковий керівник – викладач Кухарчук Г.В.

 41. М. Грушевський і літературний процес в кінці ХІХ початку ХХ ст.
  Опанасюк М.М., викладач.

 42. Камерун – серце Африки.
  Мнок Поль Яннік, Франк Ерік, ст.гр. ТСМ-06, Джачис Стефаніє, ст.гр. МА-07, науковий керівник – викладач Опанасюк М.М.

 43. До питання про склад сучасної української лексики.
  Олійник Л.І., викладач.

 44. Історіософські концепції минулого в галицькій прозі 30-их рр. ХХ ст.
  Солодар Л.В., викладач.

 45. Історіософські концепції еміграційної прози 40-50-их рр. ХХ ст.
  Зозуля І.Є., викладач.

 46. До питання конотативної семантики.
  Стадній А.С., викладач.

 47. З історії вивчення іменників-юкстапозитів науково-технічної сфери.
  Озеранська Л.А., викладач.

 48. Сленгізми в мові української молоді.
  Кардаш А.М., викладач.

 49. Про поєднання традиційної і сучасної мовної культури в навчанні українській мові іноземних студентів.
  Горчинська Л.В., викладач.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет