XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

CЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

12 березня, 1400, ауд. 6216
13 березня, 1400, ауд. 6216
Голова секції: в.о. доц. Голубович А.М.
Заступник голови: викладач Харіна Д.Л.
Секретар: ст. лаборант Каплунська А.П.

 1. Фізична культура як фактор формування здорового способу життя особистості.
  Овчарук В.В., викладач.

 2. Організація комплексного контолю в процесі підготовки футболістів.
  Голубович А.М., в.о. доц.

 3. Використання досвіду університетів різних країн світу в удосконаленні системи фізичного виховання студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища".
  Горбатий А.Ю., викладач.

 4. Рухова активність і фізична працездатність студенток хворих нейроциркуляторною дистонією по кардіальному типу.
  Тихонова С.В., ст. викладач.

 5. Вплив методик проведення занять ритмічною гімнастикою на фізичну підготовленість та працездатність студенток І курсу технічного вузу.
  Шиндрик А.А., викладач.

 6. Організація навчальних занять в спеціальних медичних групах.
  Костюк С.А., ст. викладач.

 7. Диференційований підхід до використаня навантажень у фізичному вихованні студентів молодших курсів вищого технічного навчального закладу.
  Калінін В.С., ст.гр. МОС-04, науковий керівник – в.о. доц. Голубович А.М.

 8. Атлетизм як різновид самостійних занять з фізичного виховання студентів вищого навчального закладу.
  Явтушенко А.П., ст. викладач.

 9. Особливості рухової активності студенток з низьким рівнем фізичної підготовленості, які навчаються у вищому навчальному закладі.
  Колос О.А., викладач.

 10. Аналіз розвитку координаційних рухів студентів засобами ритмічної гімнастики.
  Харіна Д.Л., викладач.

 11. Освітня спрямованість фізичного виховання студентів в умовах дозвілля.
  Підлужняк О.І., викладач.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнГППВ (за секціями) Пленарне засідання Секція культурології Секція українознавства, політології і права Секція психології та педагогіки Секція соціології Секція філософії Секція мовознавства Секція іноземних мов Секція технічного перекладу Секція фізичного виховання та спортивного менеджменту
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет