XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ

12-14 березня, 1430, ауд.2362
Голова секції: к. соц. н., доц. Слободянюк А. В.
Заступник голови: к.іст.н., ст.викладач Годлевська В.Ю.
Вчений секретар: викладач Андрущенко Н. О.

 1. Місце та роль соціологічної науки в сучасному українському суспільстві.
  Слободянюк А.В., к.соц.н., доц.

 2. Політичні стереотипи студентської молоді.
  Бойко О.В., ст гр. 1КС-04, науковий керівник – к.соц.н., доц. Слободянюк А.В.

 3. Причини труднощів при навчанні у вищих навчальних закладах.
  Слободянюк Ю.Я., ст.гр. 1КС-04, науковий керівник – к.соц.н., доц. Слободянюк А.В.

 4. Проблеми виховання дітей в сім’ї.
  Сахно О.І., ст.гр. 2КС-04, науковий керівник – к.соц.н., доц. Слободянюк А.В.

 5. Молодіжні рок субкультури.
  Бортнік В.М., ст.гр. 2КС-04, науковий керівник – к.соц.н., доц. Слободянюк А.В.

 6. Ставлення студентів до проблем гуманітаризації технічної освіти.
  Горобей Є.А., ст.гр. 2ЗІ-04, науковий керівник – к.соц.н., доц. Слободянюк А.В.

 7. Комп’ютер в житті сучасної людини.
  Воронюк Ю.І., ст.гр. 1АМЗ-04, науковий керівник – к.соц.н., доц. Слободянюк А.В.

 8. Іміграція: нова проблема нового століття.
  Годлевська В.Ю., к.іст.н., ст. викладач.

 9. Житлові умови.
  Джемула О.І., ст.гр. ЛОТ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Годлевська В.Ю.

 10. Шляхи попередження конфліктів в колективі.
  Коломійчук І.В., ст.гр. 1АМ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Годлевська В.Ю.

 11. Жінка в бізнесі.
  Чиханова О.М., ст.гр. 1АМ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Годлевська В.Ю.

 12. INTERNET в житті студента.
  Іонаш Г.В., ст.гр. 2АВ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст.викладач Годлевська В.Ю.

 13. Природні катастрофи та їх вплив на людство.
  Миленька О.М., ст.гр. 2АВ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Годлевська В.Ю.

 14. Ставлення до вищої освіти.
  Мочульська О.О., ст.гр. 2АВ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Годлевська В.Ю.

 15. Вступ до СОТ.
  Ремінний О.А., ст.гр. 2АВ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Годлевська В.Ю.

 16. Оцінка якостей керівника.
  Фіщук І.М., ст.гр. 3АВ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Годлевська В.Ю.

 17. Проблеми українського книговидання.
  Ходор О.В., ст.гр. ЕЗ-04, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 18. Придбання предметів одягу студентами.
  Бучка Т.С., ст.гр. МА-04, науковий керівник – викладач Гречанюк Н.М.

 19. Розлучення в ранніх шлюбах.
  Писаренко Н.Т., ст.гр. МА-04, науковий керівник – викладач Гречанюк Н.М.

 20. Проведення вільного часу.
  Маркова Н.С., ст.гр. ТСМ-04, науковий керівник – викладач Гречанюк Н.М.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет