XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА, ПОЛІТОЛОГІЇ І ПРАВА

12 березня, 1430, ауд. 4426
Голова секції: д.пол.н., проф. Корнієнко В.О.
Заступник голови: к.іст.н., доц. Пономаренко А.Б.
Секретар: лаборант Цуркан С.Я.

 1. Злочини в галузі екології.
  Гавюк Л.В., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник – к.пол.н., ст.викладач Похило І.Д.

 2. Контроль в сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічна експертиза в Україні.
  Пелішенко С.М., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник – к.пол.н., ст.викладач Похило І.Д.

 3. Юридична відповідальність про ненадання інформації в галузі екології.
  Кирилюк А.М., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник – к.пол.н., ст.викладач Похило І.Д.

 4. Правове регулювання діяльності громадських організацій.
  Коваленко К.В., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник – к.пол.н., ст.викладач Похило І.Д.

 5. Відповідальність за порушення використання водних ресурсів.
  Градсовська О.Л., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник – к.пол.н., ст.викладач Похило І.Д.

 6. Екологічні права та обов’язки громадян.
  Мельник І.В., ст.гр. ЕКО-04, науковий керівник – к.пол.н., ст.викладач Похило І.Д.

 7. Карпатоукраїнська держава 1938-1939 років.
  Кавалер А.В., ст.гр. 1РА-07, науковий керівник – к.іст.н., доц. Мельников Д.О.

 8. Повернення М.Грушевського в Радянську Україну.
  Чудак В.В., ст.гр. 3ТК-07, науковий керівник – к.іст.н., доц. Мельников Д.О.

 9. Макіавеллізм в політиці та його сучасна інтерпритація.
  Качківський І.О., ст.гр. 2ІС-04, науковий керівник – к.іст.н., доц. Плахотнюк С.С.

 10. Піартехнології та їх викоритання в українській політиці.
  Бойко О.В., ст.гр. 1КС-04, Слободянюк Ю.Я., ст.гр. 1КС-04, науковий керівник – к.іст.н., доц. Плахотнюк С.С.

 11. Націонал-патріотичні партії в Україні: програми, проблеми, перспективи.
  Бортнік В.М., ст.гр. 2КС-04, науковий керівник – к.іст.н., доц. Плахотнюк С.С.

 12. Комп’ютерні ігри в курсі політології.
  Клименко В. Ю., ст.гр. 1ПЗ-04, науковий керівник – к.іст.н., доц. Плахотнюк С.С.

 13. Службова та комерційна таємниця як об’єкт цивільного права.
  Данилюк В.О., ст.гр. МП-04, науковий керівник – викладач Довбиш В.З.

 14. Особливості становлення господарського законодавства в умовах незалежної України.
  Довбиш В.А., к.ф.н., доц.

 15. Державний устрій України: унітарний чи федеративний?
  Мартинюк Б.М., ст.гр. РТ-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Кавка В.В.

 16. Політична еліта України.
  Костішин С.В., ст.гр. МА-04, науковий керівник – к.іст.н., ст. викладач Кавка В.В.

 17. Уроки "Помаранчевих подій" в історії України.
  Собчук П.М., ст.гр. 6Е-07, науковий керівник – к.пол.н., доц. Денисюк С.Г.

 18. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні як геноцид.
  Андрійчук О.Б., ст.гр. 5Е-07, науковий керівник – к.пол.н., доц. Денисюк С.Г.

 19. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини та наслідки.
  Олексенко Л.О., ст.гр. 5Е-07, науковий керівник – к.пол.н., доц. Денисюк С.Г.

 20. Роль жінки в історії України.
  Мальована Т.В., ст. гр. 6Е-07, науковий керівник – к.пол.н., доц. Денисюк С.Г.

 21. Сучасний погляд на організацію і стан озброєності учасників першої світової війни.
  Комаринський Р.С., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – к.пол.н., доц. Денисюк С.Г.

 22. НАТО: міфи й реалії.
  Колубай А.М., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник - д.пол.н., проф. Корнієнко В.О.

 23. СОТ: переваги та непорозуміння.
  Поліщук Т.О., ст.гр. 3МФК-04, науковий керівник - д.пол.н., проф. Корнієнко В.О.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет