XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТРАНСПОРТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

19-20 березня, 1430, ауд. 3217
Голова секції : д.т.н., проф. Поляков А.П.
Заступник голови: к.т.н., доц. Біліченко В.В.
Секретар: аспірант Романюк С.О.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри АТМ за 2007 рік.
  Біліченко В.В., к.т.н., доц.

 2. Моделювання стратегій розвитку підприємств автомобільного транспорту.
  Біліченко В.В., к.т.н., доц.

 3. Перспективи використання газоподібних палив для роботи газодизельних двигунів.
  Анісімов В.Ф., д.т.н., проф.

 4. Використання інноваційних технологій навчання студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство".
  Ребедайло В.М., к.т.н., проф.

 5. Аналіз стану транспортних шляхів м. Вінниці.
  Кашканов А.А., к.т.н., доц.

 6. Діагностування кутів встановлення керованих коліс під час руху автомобіля.
  Добровольський О.Л., асистент

 7. Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП.
  Кашканов В.А., асистент

 8. Практичні аспекти вивчення попиту населення на пасажирські перевезення.
  Севостьянов С.М., асистент

 9. Аналіз та оцінка існуючих автобусних маршрутів загального користування в м. Вінниця.
  Варчук В.В., асистент

 10. Організація, планування та управління роботами по перевезенню сільськогосподарських вантажів.
  Вдовиченко О.В., асистент

 11. Аналіз результатів моделювання стратегій диверсифікації на підприємствах автомобільного транспорту.
  Цимбал С.В., асистент

 12. Удосконалення методики визначення безпечної швидкості руху автомобілів в темну пору доби при експертизі ДТП.
  Кужель В.П., аспірант

 13. Використання інформаційно-логістичних технологій при організації пасажирських перевезень.
  Мрищук І.Є., аспірант

 14. Аналіз факторів, які впливають на технічний стан автомобіля та визначення дефектності основних його систем.
  Плахотник О.М., аспірант

 15. Методи програмно-цільового управління інноваційною діяльністю на АТП.
  Романюк С.О., аспірант

 16. Трансформаційні процеси на АТП.
  Огневий В.О., аспірант

 17. Аналіз експериментальних досліджень стратегій технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті.
  Смирнов Є.В., аспірант

 18. Вдосконалення функціонування маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту.
  Мельник О.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Біліченко В.В.

 19. Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень шляхом оптимізації кількості та пасажиромісткості автобусів.
  Бевз В.П., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Біліченко В.В.

 20. Відновлення робочих параметрів форсунок для вприску бензина.
  Бєлов В.І,. ст. викладач, ХНАДУ.

 21. Перевірка тягових властивостей автомобіля в експлуатації.
  Бєлогуров Є.О., аспірант, ХНАДУ.

 22. Прогнозування коефіцієнта технічної готовності.
  Власенко Л.С., асистент, ХНАДУ.

 23. Використання вібродіагностики в автосервісі.
  Волков В.П., д.т.н., проф., Подригало М.А., д.т.н., проф., Міщенко В.М., к.т.н., ХНАДУ.

 24. Про методи діагностування автомобільних амортизаторів.
  Дитят‘єв О.В., с. н. с., ХНАДУ.

 25. Діагностування високого тиску в акумуляторній паливній апаратурі.
  Зенкин Є.Ю., асистент, ХНАДУ.

 26. Акустическая диагностика автомобиля.
  Кривошапов С.І., к.т.н., ХНАДУ.

 27. Комп‘ютерна діагностика ГРМ двигуна.
  Мармут І.А., к.т.н., ХНАДУ.

 28. Розробка методу мотивації праці для забезпечення розвитка виробничого процесу автосервісного підприємства.
  Мастепан С.М., к.т.н., ХНАДУ.

 29. Вибрационные исследования колесного редуктора автомобиля БелАЗ.
  Мигаль В.Д., д.т.н., проф., ХНАДУ.

 30. Експрес-метод визначення якості дизельних моторних олив.
  Григоров А.Б., аспірант, Наглюк І.С., к.т.н., Карножицкий П.В., доцент, ХНАДУ.

 31. Діагностування охолоджуючої рідини на установці МФС-7.
  Говорущенко М.Я., д.т.н., проф., Наглюк М.І., магістр, ХНАДУ.

 32. Діагностування автомобіля та його систем.
  Пойда А.М., д.т.н., проф., Зуєв В.О., асистент, Булгаков М.П., асистент, ХНАДУ.

 33. Визначення опорів руху автомобіля методом вибігу.
  Рабінович Е.Х., к.т.н., ХНАДУ.

 34. Моменти інерції коліс з шинами.
  Рабінович Е.Х., к.т.н., Зуєв В.О., асистент, ХНАДУ.

 35. Радіуси шин.
  Рабінович Е.Х., к.т.н., ХНАДУ.

 36. Дослідження параметру компресії сучасних двигунів.
  Сараєва І.Ю., к.т.н., ХНАДУ.

 37. Анализ неисправностей и методов диагностирования главных передач автомобиля КрАЗ.
  Ставицький О.Ю., аспірант, ХНАДУ.

 38. Оцінка рівня безпеки руху енергетичними характеристиками транспортного потоку.
  Шаша І.К., д.т.н., доц., ХНУВС.

 39. Класифікація легких колесних и гусенічних бойових броньованих машин.
  Аніпко О.Б., д.т.н., проф., Рикунов О.М., Маренко Г.М., ХНУВС.

 40. Аналіз закономірностей зміни технічного стану автомобіл під час експлуатації.
  Турчак М.О., ст. гр. 1Т-04, науковий керівник - д.т.н., проф. Поляков А.П.

 41. Перспективи використання полімерних матеріалів в автомобілебудуванні при виготовленні кузовів автомобілів.
  Гречанюк М.С., ст. гр. 1Т-04, науковий керівник - д.т.н., проф. Поляков А.П.

 42. Методика оцінки надійності силової установки автомобіля.
  Сканцев В.Ю., ст. гр. 2Т-04., науковий керівник - д.т.н., проф. Поляков А.П.

 43. Підвищення ефективності використання автомобілів багатоцільового призначення.
  Стукота С.А., к.т.н., Гребенюк О.М., наук. спів., ЦНДІ ОВТ ЗСУ

 44. Логістичний підхід до керування матеріальними потоками в сферах виробництва і обертання.
  Ануфрієв В.В., ст.гр. 1Т-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Поляков А.П.

 45. Альтернативні джерела струму на автомобілях.
  Маніленко Є.П., ст.гр. 2Т-03, науковий керівник – асистент Зелінський В.Й.

 46. Оптимізаційно-технологічні аспекти формування змінно-добових завдань пересувним ремонтно-обслуговуючим бригадам.
  Гречанюк М.С., ст.гр. 1Т-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Крещенецький В.Л.

 47. Оптимізація конструкції зливної системи установки з заміни автомобільних мастил (олив).
  Ставничий О.В., ст.гр. 1Т-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Крещенецький В.Л.

 48. Методи діагностування механізмів двигуна з використанням комп’ютерного діагностичного обладнання.
  Бегерський А.М., Бондар В.В., ст.гр. 3Т-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Кукурудзяк Ю.Ю.

 49. Методи діагностування систем впорскування бензину з використанням комп’ютерного діагностичного обладнання.
  Цимбалюк О.В., Цимбал М.В., ст.гр. 1Т-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Кукурудзяк Ю.Ю.

 50. Пакети прикладних програм, що застосовуються при вивченні дисциплін спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство".
  Козак М.М., ст.гр. 1АТ-07, науковий керівник – асистент Цимбал С.В.

 51. Побудова сучасної класифікації інновацій промислового підприємства.
  Бурєнніков Ю.Ю., асистент.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнМТ (за секціями) Пленарне засідання Секція машинобудування Секція автомобілебудування, експлуатації та транспортного менеджменту Секція опору матеріалів та прикладної механіки Секція прикладної математики Секція технології підвищення зносостійкості
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет