XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ

19 березня, 1445, ауд. 7122
20 березня, 1445, ауд. 7122
Голова секції: д.т.н., проф. Савуляк В.І.
Заступник голови: к.т.н., доц. Байло В.Г.
Учений секретар: аспірант Заболотний С.А.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри ТПЗ за 2007 рік.
  Савуляк В.І., д.т.н., проф.

 2. Легування і його вплив на високотемпературні властивості сірих чавунів.
  Архіпова Т.Ф., к.т.н., доц.

 3. Крива розтягу з позицій ергодинаміки.
  Байло В.Г., к.т.н., доц.

 4. Методики розрахунку максимально можливих деформацій при обробці заготовок тиском із проміжним відпалом.
  Гайдамак О.Л., к.т.н., доц.

 5. Вплив хрому на стабілізацію цементиту в наплавленому шарі.
  Шиліна О.П., к.т.н., доц.

 6. Проблеми теорій контактного плавлення та їхній розвиток.
  Осадчук А.Ю., ст. викладач.

 7. Аналіз процесів у трибоконтакті перед початком руху.
  Семичаснова Н.С., ст.викладач.

 8. Відновлення деталей машин із алюмінієвих сплавів нанесенням електроіскрових покриттів.
  Губанов А.В., асистент.

 9. Діагностика стану поворотних кулаків транспортних засобів.
  Марченко Ю.С., інженер.

 10. Вплив легування через флюс на структуру наплавленого покриття.
  Шенфельд В.Й., інженер.

 11. Технологія й оснащення для відновлення отворів під шкворінь кулака поворотного для тролейбусів.
  Шенфельд В.Й., інженер, Пригоцький В.М., асистент, Пляцко О.М., ст. гр. 1ТВ-04.

 12. Ремонт чавунного корпусу гідропідсилювача рульового керування тролейбуса.
  Патлатюк А.С., інженер, Білаш М., ст. гр. 1ТВ-04.

 13. Машини для подрібнення відходів лісового та садово-паркового господарства.
  Білошицький С.В., аспірант

 14. Моделювання на ЕОМ термічних полів, що виникають під час відновлення деталей наплавленням.
  Заболотний С.А., аспірант

 15. Аналіз методів діагностування посадкових підшипникових шийок цапф транспортних засобів.
  Критюк О.В., аспірант

 16. Формування поверхневих шарів деталей із поліпшуваних сталей зі структурами мартенситостаріючого та ПНП-типів.
  Девдюк Ю.С., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Байло В.Г.

 17. Технології формування пористих матеріалів з використанням СВС- процесів.
  Стратійчук І.О., магістрант.

 18. Використання електронної мікроскопії для аналізу структурного стану поверхні покриття.
  Орещук Н.В., ст. гр. 1ТВ-05; науковий керівник –д.т.н., проф. Савуляк В.І.

 19. Порівняльний аналіз технологій відновлення зовнішніх шліцевих поверхонь із використанням наплавки.
  Путишин В.В., ст. гр. 1ТВ-04, науковий керівник –д.т.н., проф. Савуляк В.І.

 20. Плазмове напилення пруткового матеріалу із застосуванням ультразвукових коливань.
  Колісник С.О., ст. гр. 1ТВ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Гайдамак О.Л.

 21. Використання контактного плавлення для зміцнення поверхневих шарів сталі.
  Щербатюк В.О., ст. гр. 1ТВ-04; наук. керівник – ст. викладач Осадчук А.Ю.

 22. Методи керування зварювальною дугою в процесі відновлення отворів.
  Заболотний С.А., аспірант, Ходаковський Д.М., ст. гр. 1ТВ-04.

 23. Технологія відновлення вузла повороту переднього візка трамваю.
  Бакалець Д.Ю., ст гр. 1ТВ-04, науковий керівник – проф. Савуляк В.І.

 24. Комп’ютерні розрахунки процесів відновлення посадкових отворів у корпусах генераторів автомобілів.
  Українець М.В., ст. гр. 1ЗВ-07, науковий керівник – д.т.н., проф. Савуляк В.І.

 25. Вплив температури попереднього підігріву на відновлення чавунних деталей.
  Артьомов О.О., ст. гр. 1ТВ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Шиліна О.П.

 26. Матеріали для гальмівних барабанів і дисків транспортних машин та аналіз можливостей їх відновлення.
  Танасієнко Ю.С., ст. гр. 1ТВ-04, науковий керівник –д.т.н., проф. Савуляк В.І.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнМТ (за секціями) Пленарне засідання Секція машинобудування Секція автомобілебудування, експлуатації та транспортного менеджменту Секція опору матеріалів та прикладної механіки Секція прикладної математики Секція технології підвищення зносостійкості
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет