XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

13 березня, 1415, ауд.2305
Голова секції: д.т.н., проф. Михалевич В.М.
Заступник голови: к.т.н., доц. Хом’юк В.В.
Секретар: к.т.н., ст. викладач Краєвський В.О.

 1. Автоматизація здобуття аналітичних співвідношень в теорії накопичення пошкоджень.
  Михалевич В.М., д.т.н., проф.

 2. Особливі точки на текучій прямій комплексу.
  Карпенко В.Л., к.ф.-м.н, проф.

 3. Комп’ютерне моделювання алгоритмів мультипідсумовування масиву даних.
  Хом’юк В.В., к.т.н., доц.

 4. Про розвиток творчих здібностей студентів на ігрових заняттях з вищої математики.
  Хом’юк І.В., к.пед.н., доц.

 5. Студентські наукові конференції як засіб розвитку дослідницьких умінь студентів.
  Клочко Н.О., к.пед.н., доц.

 6. Вплив технологічних параметрів на кінематику холодного торцевого розкочування конічним валком.
  Краєвський В. О., к.т.н., ст. викладач.

 7. Алгоритм декомпозиції в екранах дискретного програмування.
  Поздняков Ю.М., к.ф.-м.н., ст. викладач.

 8. Математичні моделі генерування завдань з інтегрування частинами невизначених інтегралів.
  Крупський Я.В., асистент.

 9. Аналіз середовища Maple для створення тестів з вищої математики.
  Шевчук О.І., асистент.

 10. Розв’язок задачі поперечного видавлювання із застосуванням методу скінчених елементів.
  Коцюбівська К.І., асистент.

 11. Застосування системи Maple в підготовці слухачів ЗФШ.
  Дода А.Ф., асистент.

 12. Аналітичне дослідження критеріального співвідношення для двохетапного деформування.
  Добранюк Ю. В., магістрант, науковий керівник - д.т.н., проф. Михалевич В.М.

 13. Розв’язування рівнянь та нерівностей в системі Maple.
  Шабатура О.О., Діжечко М.О., ЗФМШ, керівник – асистент Дода А.Ф.

 14. Математична модель формоутворення при холодному торцевому розкочуванні конічним валком.
  Овод О.В., ст. гр. 1ТГ-06, науковий керівник – ст. викладач, к.т.н. Краєвський В.О.

 15. Дослідження функцій, заданих визначеними інтегралами.
  Кучабський К.В., Колесник А.О., ст. гр. 2Б-07, науковий керівник –к.пед.н., доц. Клочко Н.О.

 16. Нейроподібна обробка інформації.
  Мазур О.М., ст.гр. 3Б-06, науковий керівник – к.т.н., доц. Кокряцька Н.І.

 17. Розв’язання задач математичного програмування в математичному пакеті Mathcad-14.
  Гончарук Т.О., ст. гр. 8МО-07, науковий керівник – к.т.н., ст.викладач. Поздняков Ю.М.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет