XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

18 березня, 1430, зал №12

 1. Підсумки наукової діяльності ІнМТ.
  Бурєнніков Ю.А., к.т.н., проф.

 2. Про роботу спецради К05.052.03.
  Іскович-Лотоцький Р.Д., голова спецради, д.т.н., проф.

 3. Презентація навчального посібника "Математичне програмування варіаційної задачі разом з Марlе. Частина І.".
  Михалевич В.М., д.т.н., проф.

 4. Перспективи розвитку спеціальності "Діагностика матеріалів та конструкцій" у ВНТУ.
  Огородніков В.А., д.т.н., проф.

 5. Матеріалознавчі проблеми відновних покриттів.
  Савуляк В.І., д.т.н., проф.

 6. Вплив протитиску на пластичність металів при радіальному видавлюванні.
  Сивак І.О., д.т.н., проф.

 7. Теорія процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів.
  Севостьянов І.В., к.т.н., доц.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет