XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

19 березня 1445, ауд.1113
Голова секції: д.т.н., проф. Огородніков В.А.
Заступник голови: к.т.н., доц. Грушко О.В.
Секретар: асистент Кириця І.Ю.

 1. Розв’язання задач теорії пластичності сучасними екпериментально-аналітичними методами.
  Нахайчук О.В., д.т.н., проф.

 2. Контактна взаємодія деформуючого елемента з титановими сплавами.
  Грушко О.В., к.т.н., доц.

 3. Дослідження пластичності алюмінієвих сплавів при вальцюванні заготовок в умовах наближених до ізотермічних.
  Музичук В.І., к.т.н., доц., Швець Л.В., асистент.

 4. Статичні характеристики конічної підвіски з канавками змінної глибини.
  Федотов В.О., к.т.н., проф., Федотова І.В., асистент.

 5. Кінематичний аналіз млина з двома ступенями вільності.
  Приятельчук В.О., к. фіз.-мат., доц.

 6. Роль куратора в процесі адаптації студентів 1 курсу до навчання у вищому навчально закладі.
  Лебедєва Г.О., ст. викладач.

 7. Формування зносостійких поверхонь на деталях з алюмінієвих сплавів з використанням електроіскрових покриттів та пластичного деформування.
  Губанов А.В., асистент.

 8. Діагностика матеріалів у застосуванні до обробки металів тиском та автотехнічних експертиз.
  Побережний М.І., асистент.

 9. Особливості розвинення овальності перерізу при пластичному поздовжньому згині труби.
  Єленич М.П., помічник ректора ВДАУ, науковий керівник – к.т.н., доц. Грушко О.В.

 10. Визначення напрямку удару транспортного засобу в умовах дорожньо-транспортної пригоди.
  Перлов В.Є., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Огородніков В.А.

 11. Визначення енергії деформації по розподілу твердості.
  Гречанюк М.С., ст.гр. 1Т-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Огородніков В.А.

 12. Методика проведення досліджень по визначенню енергетичних затрат при аваріях автомобілів.
  Байло О.В., ст.гр. 2ТМ-05, науковий керівник – д.т.н., проф. Огородніков В.А.

 13. Розрахунок моментів в гальмах з внутрішніми колодками.
  Галущак О.О., Галущак Д.О., ст.гр. 2АТ-07, науковий керівник – к.т.н., проф. Федотов В.О.

 14. Дослідження рівноваги кривошипно-шатунного механізму.
  Червоняк В.М., ст.гр. 2АТ-07, науковий керівник – к.т.н., проф. Федотов В.О.

 15. Розрахунок зусиль в підйомних механізмах з різними конструкціями вузла захвату.
  Ковальчук О.У., Крижанівський Б.В., ст.гр. 2АТ-07, науковий керівник – к. ф-м.н., доц. Приятельчук В.О.

 16. Визначення осьової деформації, що передує поздовжні втраті стійкості за межами пружності.
  Кулик О. В., ст.гр. 1ТВ-06, науковий керівник – к.т.н., доц. Грушко О.В.

 17. Студрада – як складова студентського самоврядування.
  Коган В.І., ст.гр. 1ТВ-06, науковий керівник – ст. викладач Лебедєва Г.О.

 18. Нанесення на алюмінієві деталі композиційних покриттів методом мікродугового оксидування.
  Гринішин С.В., ст.гр. 3Б-06, науковий керівник – асистент Губанов А.В.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнМТ (за секціями) Пленарне засідання Секція машинобудування Секція автомобілебудування, експлуатації та транспортного менеджменту Секція опору матеріалів та прикладної механіки Секція прикладної математики Секція технології підвищення зносостійкості
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет