XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

Оргкомітет

 1. Бурєнніков Ю.А., к.т.н., проф. – голова оргкомітету
 2. Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., проф. – заступник голови оргкомітету
 3. Біліченко В.В., к.т.н., доц. – вчений секретар оргкомітету
 4. Козлов Л.Г., к.т.н., доц. – член оргкомітету
 5. Михалевич В.М., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 6. Огородніков В.А., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 7. Поляков А.П., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 8. Савуляк В.І., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 9. Сивак І.О., д.т.н., проф. – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція машинобудування
 3. Секція автомобілебудування, експлуатації та транспортного менеджменту
 4. Секція опору матеріалів та прикладної механіки
 5. Секція прикладної математики
 6. Секція технології підвищення зносостійкості

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнМТ

 1. Відновлення сталевих деталей з отворами
  Бакалець Д. В, науковий керівник – д.т.н., проф. Савуляк В. І.
  Читати у форматi PDF
 2. Ремонт чавунного корпусу гідропідсилювача рульового керування троллейбуса
  Білаш М. Ф., науковий керівник – д.т.н., проф. Савуляк В. І.
  Читати у форматi PDF
 3. Моделювання робочих процесів та розробка конструкції гідророзподільника з електрогідравлічним керуванням
  Лозінський Д.О., Музика Р.А., Брейнер В.В., науковий керівник – к.т.н., доц. Козлов Л. Г.
  Читати у форматi PDF
 4. Методи діагностування систем впорскування бензину з використанням комп'ютерного діагностичного обладнання
  Цимбал М. В., Цимбалюк О. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Кукурудзяк Ю. Ю.
  Читати у форматi PDF
 5. Формування поверхневих шарів зі структурами мартенситностаріючого типу на деталях із поліпшуваних сталей
  Девдюк Ю. М., науковий керівник – к.т.н., доц. Байло В. Г.
  Читати у форматi PDF
 6. Аналіз закономірностей зміни технічного стану автомобіля під час експлуатації
  Гречанюк М. С., науковий керівник – проф., д.т.н. Поляков А. П.
  Читати у форматi PDF
 7. Методи керування зварювальною дугою в процесі відновлення отворів
  Ходаковський Д. В., науковий керівник – д.т.н., проф. Савуляк В. І.
  Читати у форматi PDF
 8. Клапан тиску з пропорційним програмним керуванням
  Ковальчук В. А., науковий керівник – доц., к.т.н. Козлов Л. Г.
  Читати у форматi PDF
 9. Математична модель і результати дослідження приводу пневмогідравлічного стенду для випробування рукавів високого тиску
  Купчик О. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Муляр Ю. І.
  Читати у форматi PDF
 10. Огляд конструкції регуляторів витрати
  Левковська Н. Ю., науковий керівник – к.т.н., доц. Пурдик В. П.
  Читати у форматi PDF
 11. Розробка опорно-поворотного пристрою КМУ з гідравлічним приводом
  Лозінський Д. О., Лозовський С. М., науковий керівник – к.т.н., доц. Козлов Л. Г.
  Читати у форматi PDF
 12. Напружено-деформований стан при розтягу циліндричних зразків, що утворюють шийку
  Манжілевський О. Д., науковий керівник – асистент Кириця І. Ю.
  Читати у форматi PDF
 13. Вдосконалення функціонування маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту
  Мельник О.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Біліченко В.В.
  Читати у форматi PDF
 14. Визначення енергії пластичного деформування в автотехнічних експертизах
  Молодецька Т. І., науковий керівник – професор, д.т.н. Огородніков В. А.
  Читати у форматi PDF
 15. Розробка схеми та конструкції гідророзподільника для гідроприводів мобільних робочих машин
  Петров О. В., Возній Н. А., Кушпіта Н. В., Русов С. М., науковий керівник – доцент, к.т.н. Козлов Л. Г.
  Читати у форматi PDF
 16. Вплив геометричних параметрів ролика та кількість переходів на розподіл накопиченої пластичної деформації в поверхневому шарі при розкочуванні
  Поліщук П. М., науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І. О.
  Читати у форматi PDF
 17. Вдавлювання кульки в ідеально пластичне середовище з плоскою границею
  Понуровська Т. П., науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І. О.
  Читати у форматi PDF
 18. Технології виготовлення пористих матеріалів з використанням екзотермічних реакцій
  Стратійчук І. О., науковий керівник – д.т.н., проф. Савуляк В. І.
  Читати у форматi PDF
 19. Матеріали для гальмівних барабанів тролейбусів та їх випробовування
  Танасієнко Ю. Л., науковий керівник – д.т.н., проф. Савуляк В. І.
  Читати у форматi PDF
 20. Вплив діаметра кульки та кількості переходів на розподіл пластичних деформацій в поверхневому шарі при розкочуванні
  Ярошенко Т.В., науковий керівник – д.т.н., проф. Сивак І. О.
  Читати у форматi PDF

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет