XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ

18 березня, 1600, ауд. 1220
19 березня, 1430, ауд. 1220
Голова секції: д.т.н., проф. Іскович-Лотоцький Р.Д.
Співголова: д.т.н., проф. Сивак І.О.
Заступники голови: к.т.н., доц. Козлов Л.Г., к.т.н., доц. Вірник М.М.
Секретарі: асистент Сухоруков С.І., інженер Коцюбівський Р.П.

 1. Застосування електрогідравлічного привода в мобільних та технологічних машинах.
  Бурєнніков Ю.А., к.т.н., проф., Козлов Л.Г., к.т.н., доц.

 2. Особливості роботи системи управління насосом змінної продуктивності в режимі постійної подачі.
  Бурєнніков Ю.А., к.т.н., проф., Козлов Л.Г., к.т.н., доц., Репінський С.В., асистент.

 3. Вплив рукавів високого тиску на характер протікання перехідних процесів в довгих трубопроводах технологічних машин.
  Дерібо О.В., к.т.н., доц., Дусанюк Ж.П., к.т.н., доц.

 4. Вибір параметрів дросельного гідродвигуна електрогідравлічного стежного привода з керуванням зусиллям на вихідному органі.
  Дерібо О.В., к.т.н., доц.

 5. Автоматизація проектування гідроімпульсного привода.
  Булига Ю.В., к.т.н., доц.

 6. Вплив параметрів системи розподілу стисненого повітря на енергетичні показники пневмоударного пристрою.
  Малярчук А.О., к.т.н., доц.

 7. Динаміка розподільної апаратури вібраційних гідроприводів.
  Пішенін В.О., к.т.н., доц.

 8. Експериментальні дослідження гідравлічного приводу конвеєра з пристроєм керування.
  Поліщук Л.К., к.т.н., доц., Адлер О.О., аспірант.

 9. Вплив напружено-деформованого стану на поведінку і структурну перебудову включень.
  Савуляк В.В., ст. викладач.

 10. Напружено-деформований стан при поперечному видавлюванні з протитиском трубчастих заготовок.
  Коцюбівська К.І., м.н.с.

 11. Удосконалення інструменту поперечно-клиновій прокатці.
  Сухоруков С.І., асистент.

 12. Експериментальні дослідження впливу режимів різання на твердість поверхневого шару.
  Карватко О.В., асистент.

 13. Аналіз параметрів ударної взаємодії розвантажувача з кузовом автомобіля-самоскида.
  Іванчук Я.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Іскович- Лотоцький Р.Д.

 14. Процеси та обладнання переробки деревини.
  Мовчанюк М.О., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Іскович- Лотоцький Р.Д.

 15. Маховичний гідроімпульсний привод.
  Поліщук О.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Іскович- Лотоцький Р.Д.

 16. Математична модель гідроімпульсного приводу вібромашини, керованого параметричним генератором імпульсів тиску.
  Мовчанюк М.А., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Обертюх Р.Р.

 17. Огляд конструкції регулятора витрат.
  Брицький О.Л., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Пурдик В.П.

 18. Обґрунтування вибору конструктивних параметрів вібропресмолотів.
  Бакало М.В., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Іскович- Лотоцький Р.Д.

 19. Математична модель і результати її дослідження приводу пневмогідравлічного стенду для випробувань рукавів високого тиску.
  Купчик О.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Муляр Ю.І.

 20. Напруження в поверхневому шарі при обкочуванні роликом.
  Понуровська Т.В., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Сивак І.О.

 21. Вдавлювання кульки в ідеально пластичне середовище з плоскою границею.
  Понуровська Т.В., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Сивак І.О.

 22. Розробка схеми та конструкції гідророзподільника для гідроприводів мобільних робочих машин.
  Петров О.В., аспірант, Возній Н.А., Кушпіта Н.В., Русов С.М., ст. гр. 2ТМ-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Козлов Л.Г.

 23. Моделювання робочих процесів та розробка конструкції гідророзподільника з пропорційним електрогідравлічним керуванням.
  Лозінський Д.О., аспірант, Музика Р.А., Брейнер В.В., ст. гр. 2ТМ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Козлов Л.Г.

 24. Інтенсифікація процесів тангенціального фільтрування вологих дисперсних матеріалів за рахунок створення в їх середовищі ударних хвиль напружень та деформацій.
  Мамчур А.С., ст. гр. 1МВ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Севостьянов І.В.

 25. Роторний лічильник газу.
  Мадюдя С.М., ст. гр. 1ТМ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Пішенін В.О.

 26. Пристрій керування гідравлічного приводу чутливого до навантаження.
  Фанайлова О.Л., ст. гр. 1МВ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Поліщук Л.К.

 27. Приводний пристрій приймального транспортера буртоукладальної машини.
  Кацалап О.А., Олійник С.І., ст. гр. 1МВ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Поліщук Л.К.

 28. Прилади для вимірювання температури, використання їх в сучасній техніці.
  Савчук А.М., ст. гр. 1ТМ-06, науковий керівник – ст. викладач Нікітіна Н.В.

 29. Генератор імпульсів тиску із параметричним принципом відкривання золотника другого каскаду.
  Посна О.А., ст. гр. 1ТМ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Обертюх Р.Р.

 30. Гідровібратор-плунжер із вбудованим цикловим гідроакумулятором.
  Даценко О.П., ст. гр. 1ТМ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Обертюх Р.Р.

 31. Аналіз методів та обладнання для ущільнення формувальної суміші. Бомко О.О., Щербань І.М., ст. гр. 1МВ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Вірник М.М.

 32. Вплив геометричних розмірів ролика та кількості переходів на розподіл пластичних деформацій в поверхневому шарі при обкочуванні.
  Поліщук П.М., ст. гр. 1ТМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Сивак І.О.

 33. Вплив діаметра шарика та кількості переходів на розподіл пластичних деформацій в поверхневому шарі при розкочуванні.
  Ярошенко Т.В., ст. гр. 2ТМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Сивак І.О.

 34. Залежність розподілу пластичних деформацій в поверхневому шарі від питомих зусиль при ППД.
  Лошковський А.О., ст. гр. 1ТМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Сивак І.О.

 35. Клапан тиску з пропорційним програмним управлінням.
  Ковальчук В.А., ст. гр. 2 ТМ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Козлов Л.Г.

 36. Розробка опорно-поворотного пристрою КМУ з гідравлічним приводом.
  Лозовський С.М., ст. гр. 1ТМ-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Козлов Л.Г.

 37. Оптимізація гальмівних пристроїв.
  Можгов О.А., Осіпчук О.І., Поліщук Ю.М., ст. гр. 3ТМ-03, науковий керівник – ст. викладач Мироненко О.М.

 38. Визначення енергії пластичної деформації в автотехнічних експертизах.
  Молодецька Т.І., ст. гр. 2ТМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Огородніков В.А.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет