XXXVII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
проводилась у два етапи:

11-14 березня в секціях гуманітарних та фундаментальних наук

18-21 березня в секціях загальноінженерних та технічних наук

у приміщеннях Вінницького національного технічного університету.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

11 березня – пленарне засідання секції Ради з питань
гуманізації та гуманітаризації технічної освіти
11 та 18 березня – відкриття конференції і робота в секціях
12-14 березня та 19-21 березня – роботи секцій

24 березня – підведення підсумків конференції,

Перелік інститутів:

  1. Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання
  2. Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії
  3. Інститут електроенергетики та електромеханіки
  4. Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління
  5. Інститут менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики
  6. Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування
  7. Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання
  8. Інститут машинобудування та транспорту

Конференції ВНТУ
XXXVIII НТК ВНТУ (2009 р.)
XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
(за інститутами)
Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Інститут електроенергетики та електромеханіки Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Інститут менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання Інститут машинобудування та транспорту
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет