XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету
з участю працівників науково-дослідних організацій
та інженерно-технічних працівників
підприємств м. Вінниці та області
була проведена у два етапи:

2-4 березня 2011 р. в секціях гуманітарних та фундаментальних наук

9-11 березня 2011 р. в секціях загальноінженерних, технічних наук і секції інституту інтеграції навчання з виробництвом

Засідання секцій відбудуться у приміщеннях Вінницького національного технічного університету.
(м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95)

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2 березня – пленарне засідання секції Ради з питань
гуманізації та гуманітаризації технічної освіти (ауд. 222 ГНК, о 1430)
2 та 9 березня – відкриття конференції і робота в секціях
3-4 березня та 10-11 березня – за розкладом роботи секцій

17 березня – підведення підсумків конференції, доповіді голів оргкомітетів інститутів,
розроблення та ухвалення рекомендацій (ауд. 210 ГНК,о 1530)

Програма конференції (у форматі .pdf)

Навчально-наукові інститути:

 1. Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання
 2. Інститут інтеграції навчання з виробництвом
 3. Головний центр виховної роботи
 4. Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
 5. Інститут електроенергетики та електромеханіки
 6. Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління
 7. Інститут менеджменту
 8. Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування
 9. Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання
 10. Інститут машинобудування та транспорту
 11. Інститут екології та екологічної кібернетики

Вимоги до оформлення рукописів тез студентських доповідей
Конференції ВНТУ
XL НТК викладачів та студентів ВНТУ
(за інститутами)
Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання Інститут інтеграції навчання з виробництвом Головний центр виховної роботи Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Інститут електроенергетики та електромеханіки Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління Інститут менеджменту Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання Інститут машинобудування та транспорту Інститут екології та екологічної кібернетики Вимоги до оформлення рукописів тез студентських доповідей
XXXVIII НТК ВНТУ (2009 р.) XXXVII НТК ВНТУ (2008 р.)
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет